Eenduidige kwaliteitsindicatoren dankzij invultool KIK-V

11 april 2022
kwaliteitsindicator-scaled
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Zorgaanbieders die op een eenvoudige wijze inzicht willen krijgen op de indicatoren die ze aan moeten leveren, worden daarbij geholpen door de Invultool KIK-V. De invultool helpt bij het verzamelen van gegevens en het berekenen van de indicatoren personeelssamenstelling en basisveiligheid. De indicatoren kunnen worden ingevoerd in het DESAN-portaal zodat de verwerking aanzienlijk effectiever gaat.

Voor veel zorgaanbieders is het aanleveren van kwaliteitsgegevens voor het Openbaar Databestand een behoorlijk gepuzzel. Welke gegevens zijn nodig, waar staan ze en hoe moeten de indicatoren worden berekend die aangeleverd moeten worden bij DESAN? Met de Invultool KIK-V ontstaat er meer grip op de berekening en de aanlevering van die kwaliteitsgegevens. Op die manier weten zorgaanbieders zeker dat de indicatoren op de juiste manier worden berekend en geschikt zijn voor benchmarking.

Benchmarking beter mogelijk dankzij invultool

Om kwaliteitsindicatoren te kunnen berekenen is er een overzicht nodig van de interne gegevens die daarvoor nodig zijn. Zorgcentra hebben die gegevens meestal wel digitaal of op papier. Zodra die gegevens ingevuld zijn in de invultool worden de kwaliteitsindicatoren automatisch berekend en dat scheelt tijd en gepuzzel. Doordat die berekening op een eenduidige wijze gaat en op basis van het handboek indicatoren Personeelssamenstellingen zijn de indicatoren goed te vergelijken met die van andere organisaties waardoor benchmarking effectief wordt.

Fair principes binnen Kik-V

Onlangs is een nieuw initiatief opgestart om met behulp van ‘Fair data’ de informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders en ketenpartners te verbeteren. KIK-V² focust op hergebruik van bestaande data in de bronsystemen van zorgaanbieders, door deze data conform FAIR-principes beschikbaar te stellen. De brondata worden getransformeerd naar gegevens die op betekenisniveau zijn geüniformeerd. De beschikbare gegevens worden vervolgens gebruikt om eenduidig en geautomatiseerd vragen te beantwoorden die ketenpartijen stellen in de vorm van een query. Betrokkenen uit de verpleegzorg en ketenpartners zijn het er over eens dat FAIR data van toegevoegde waarde zijn in de verpleeghuiszorg.