Eerder naar juiste traumacentrum dankzij triage-app

6 april 2023
Ambulance-traige-app-2
Innovatie
Nieuws

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de Trauma Triage App er voor zorgt dat meer traumapatiënten naar het juiste traumacentrum worden gebracht. Uit een analyse van ruim 80.000 spoedambulanceritten blijkt dat er door gebruik te maken van deze triage-app meer ernstig gewonde patiënten naar een level 1 traumacentrum worden gebracht. Niet alleen de app zelf draagt bij aan de resultaten, ook de training vooraf de inzet van de app en bewustwording tijdens het gebruik maken verschil.

De resultaten van dit onderzoek, gestart door het UMC Utrecht, zijn recent gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift JAMA Network Open. “Het onderstreept de ambities van het UMC Utrecht in de acuut complexe zorg en ons traumacentrum. We streven naar state-of-the-art spoedeisende hulp, operatiefaciliteiten en intensive care. Technologie die kan helpen bij de triage past daar in, en we zijn er trots op dat deze Utrechtse ontwikkeling landelijk uitgerold zal worden”, zegt Margriet Schneider, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht. Zij is verheugd over de nu wetenschappelijk bevestigde effectiviteit van de Trauma Triage App.

Al enige decennia wordt er in Nederland gewerkt aan een verbetering van de triage, oftewel het beoordelen van de ernst van een verwonding van ernstig gewonde mensen. Nederland heeft tien level 1 traumacentra, waaronder het UMC Utrecht. Alle zeer ernstig gewonde patiënten (multitraumapatiënten) uit de regio worden hier in principe naar toe gebracht. Andere traumapatiënten gaan naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Multitraumanorm blijft achter

Het is belangrijk dat zwaargewonde patiënten direct naar een traumacentrum worden vervoerd. Dat redt mensenlevens en verkleint de kans op blijvende schade bij patiënten. We hebben in Nederland de zogenoemde multitraumanorm, die stelt dat 90% van deze patiënten direct naar een traumacentrum gaat. Maar die norm wordt nu niet gehaald, want het gemiddelde ligt rond de 70%. Onder meer door de inzet van de nieuwe Trauma Triage app moet dit binnen twee jaar naar 90% worden gebracht. Ook moeten er duidelijkere afspraken gemaakt worden over tussenstops bij ziekenhuizen. Dit schrijft Zorginstituut Nederland in een advies op verzoek van minister Kuipers van VWS.

Hulp bij beslissen

Belangrijke graadmeter daarbij is de inschatting van ambulanceverpleegkundigen op basis van protocollen en eigen ervaring. Dat is geen sinecure omdat de toestand van de patiënt niet altijd duidelijk is en bovendien snel kan veranderen. Gemiddeld slechts twee keer per jaar krijgt een individuele ambulancemedewerker te maken met een zeer ernstig gewonde patiënt. Om te beslissen kan deze ambulancemedewerker dus wel enige hulp gebruiken.

De Trauma Triage App is er om de beslissing van het ambulancepersoneel te ondersteunen op basis van duizenden eerdere beoordelingen. Daartoe voert de zorgverlener een aantal waarden in, zoals de leeftijd, mate van bewustzijn en het zuurstofgehalte. Tevens wordt ook de ernst van de verwonding ingevoerd, alsmede waar op het lichaam van de patiënt van verwonding sprake is.

In de periode van september 2017 en oktober 2019 is de Trauma Triage App, in het kader van wetenschappelijk onderzoek, gebruikt in de ambulanceregio’s Utrecht en Brabant Midden-West-Noord. Vooraf kregen alle medewerkers extra training over waarom de ernst van de verwondingen invloed heeft op de beslissing naar welk ziekenhuis de patiënt wordt vervoerd.

Stijging

“In die periode is het percentage multitraumapatiënten dat naar een level 1 traumacentrum is gebracht in de regio Utrecht gestegen van 67 naar 75 procent. Daarvoor was het percentage al jaren stabiel”, vertelt hoofdonderzoeker Mark van Heijl. “Tegelijkertijd bleef het percentage patiënten dat ten onrechte naar een level 1 traumacentrum werd gebracht gelijk. 95 procent van de mensen die acute zorg nodig hebben kunnen naar een level 2 of 3 ziekenhuis. Maar áls er dan iemand ernstig gewond patiënt is geraakt, moet die wel direct naar de juiste plek voor de beste zorg worden gebracht.”

Voortgang

Het is de bedoeling dat de Trauma Triage App landelijk op 1 januari 2025 ingevoerd zal worden. Omdat eerst nog Europese certificering nodig is, wordt de app op dit moment niet gebruikt. Van Heijl: “Alle partijen die samenwerken om de triage van deze patiënten te verbeteren, hebben dat afgesproken. We willen ernaartoe dat 90 procent van de multitraumapatiënten direct naar een level 1 traumacentrum wordt gebracht. Dat halen we landelijk nog niet, en er is meer nodig dan alleen deze app om dat te bereiken, maar uit deze resultaten blijkt dat de app een deel van de oplossing kan zijn.”

Het onderzoek dat door het UMC Utrecht is opgezet, was niet mogelijk geweest zonder de hulp van de regionale ambulancevoorzieningen Utrecht en Brabant-Midden-West-Noord en de betrokken traumacentra. Het bouwen van de app is gedaan met de hulp van de RAV Utrecht. “Onze ambulancemedewerkers deden de triage in de regio Utrecht al behoorlijk goed,” zegt Thijs Verhagen, medisch manager van de RAV Utrecht. “Door gebruik te maken van beslisondersteuning door middel van de app denken we het nog beter te kunnen gaan doen in de toekomst.”

Voor zorgverleners op de spoedeisende hulp is het belangrijk dat zij zo vroeg mogelijk over de juiste medische gegevens kunnen beschikken van patiënten die onderweg zijn in een ambulance.