Eurocommissaris Andriukaitis: 'Digitalisering zorg helpt elke EU-burger'

29 augustus 2018
Valdis Dombrovski
Samenwerking
Nieuws

De Europese Commissie heeft een ambitieuze toekomstvisie voor digitale gezondheidszorg. Belangrijke speerpunten zijn onder meer toegang geven tot persoonlijke gezondheidsgegevens overal in Europa, big data samenbrengen voor genoomonderzoek en het opsporen van uitbraken van infectieziekten en hoogwaardige onderzoeksprojecten in digitale gezondheidszorg financieren om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen en zeldzame aandoeningen te bestrijden.

Voor Vytenis Andriukaitis, Eurocommissaris voor Volksgezondheid en Voedselveiligheid, is de verdere digitalisering van gezondheidszorg een centraal thema binnen de gezamenlijke maatschappelijke uitdagingen van de EU. ”Alleen door de krachten te bundelen op Europees niveau kunnen we optimaal gebruik maken van de potentie van de digitale revolutie," vertelt hij in een interview met ICT&health. "Als we de digitale technologie op een strategische en gecoördineerde manier omarmen, kunnen we het welzijn van miljoenen burgers verbeteren en een revolutionaire verandering tot stand brengen in hoe we gezondheidszorg bij de mensen brengen."

Verdere investering, samenwerking essentieel

Volgens Eurocommissaris Andriukaitis is verdere investering en samenwerking in digitale gezondheidszorg essentieel. Alleen zo kunnen samenkomende trends zoals vooruitgang in de medische wetenschap en ouder wordende EU-burgers in goede banen geleid worden. Eerder dit jaar heeft de Europese Commissie haar strategie om dit proces te versnellen, aangenomen. Reden voor deze actieve rol is dat de EU enkele taken te vervullen heeft op het gebied van (digitale) gezondheidszorg.

"Wij zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de preventie en beheersing van grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid, en voor de structurering van de interne markt voor geneesmiddelen. Ook ondersteunen we de lidstaten met infrastructurele investeringen, begeleiding van politieke hervormingen of de financiering van gezamenlijke onderzoeksprojecten. En vergeet niet dat een belangrijke pijler van de Unie, het vrije verkeer van onze burgers, nu werkelijkheid is geworden voor veel mensen. Miljoenen EU-burgers reizen, werken of wonen in een ander land en zij verwachten overal in Europa toegang te hebben tot de beste medische zorg."

Grensoverschrijdende digitalisering zorgsystemen

Een speerpunt is dan ook de digitalisering van zorgsystemen grensoverschrijdend maken. Nu komt zorg in een ander EU-land toch weer vaak neer op papierwerk. "Om dit aan te pakken zijn we momenteel een Europees digitaal systeem aan het ontwikkelen waarmee gezondheidsgegevens kunnen worden uitgewisseld. Een voorwaarde hiervoor is dat er een IT-platform wordt opgezet, en dat de verschillende nationale zorginformatiesystemen interoperabel worden gemaakt. Dat is een serieuze uitdaging, want we hebben op dit moment nog steeds te maken met een hoge mate van fragmentatie en een gebrek aan uitwisselbaarheid van zorggegevens tussen onze zorginformatiesystemen, zelfs binnen onze landsgrenzen."

Een ander speerpunt, digitaal gezondheidsonderzoek en innovatie, is in de EU nog grotendeels onontgonnen. Andriukaitis: "Het verzamelen en analyseren van gegevens op Europese schaal zal ons helpen in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen of ons patronen laten ontdekken die leiden naar nieuwe wegen op het gebied van preventie, diagnostiek en therapie. We zullen in staat zijn om sneller opkomende epidemieën te signaleren. Ook kunnen we versnipperde informatie samenbrengen over zeldzame en complexe ziekten, waarvan de helft van de nieuwe gevallen bij kinderen wordt geconstateerd."

Het volledige interview met Vytenis Andriukaitis verschijnt begin september in ICT&health 4. Abonnees kunnen het nu al online lezen.