Eurofiber voorziet zorglocaties Amstelring van glasvezelinfrastructuur

wo 14 februari 2018 - 11:00
Eurofiber-glasvezel-kabels-scaled
Technologie
Nieuws

Zakelijke glasvezelaanbieder Eurofiber gaat dit jaar de 25 zorglocaties van Amstelring aansluiten op zijn glasvezelinfrastructuur. Zorgorganisatie Amstelring stelt een eigen WAN-infrastructuur op het glasvezelnetwerk nodig te hebben vanwege het toenemend gebruik van multimedia-toepassingen en cloud/SaaS (software-as-a-service) diensten.

Via twee grote darkfiber (onbelicht glasvezel) ringen zorgt Eurofiber er naar eigen zeggen voor dat de ICT-omgeving van Amstelring centraal beschikbaar komt voor cloud-,  domotica- en andere toepassingen. Dit moet de zorgaanbieder in staat stellen om in de toekomst goed in te kunnen spelen op de snel toenemende ICT-behoeften, aldus een persbericht van Eurofiber. De digitalisering van samenleving en bedrijfsleven maakt het steeds belangrijker dat medici en zorgteams in de gezondheidszorg 24 uur per dag kunnen beschikken over alle mogelijke data. Downtime is geen optie in de ouderenzorg. Als systemen eruit liggen, komt de continuïteit in gevaar. Glasvezelverbindingen dragen er volgens Eurofiber aan bij dat (virtuele) toepassingen en data altijd snel en veilig beschikbaar zijn - van elektronische patiëntendossiers tot video’s voor online overleg -  in real-time en zonder vertraging.

Steeds meer aansluiting op glasvezel

Inmiddels zou 85 procent van alle Nederlandse ziekenhuizen en meer dan 50 procent van alle grote zorginstellingen in Nederland zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk van Eurofiber. Bij zorginstellingen worden hiermee ook domotica-toepassingen gefaciliteerd, zoals bijvoorbeeld sensoren die waarnemen of iemand uit bed stapt, lampjes bij de plint die ‘s nachts aan gaan als een cliënt in zijn kamer loopt, geavanceerde zusteroproepsystemen en leefcirkeldomotica. Zorginstellingen hechten veel waarde aan hoogwaardige zorgdomotica-toepassingen en daarvoor is een snelle glasvezelinfrastructuur met hoge beschikbaarheid essentieel.

Over Amstelring

Amstelring valt onder de Stichting Amstelring Groep en biedt met bijna 3.000 medewerkers zorg aan ouderen en chronisch zieken via thuiszorg, dagbesteding en in de 25 verpleeghuizen. Amstelring biedt een reeks diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De kernactiviteiten zijn verpleging en verzorging thuis en in de zorgcentra. De expertise ligt bij dementie, Alzheimer, CVA, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, oncologie, diabetes en niet aangeboren hersenletsel.