Europa laat kansen liggen in "Zilveren Economie"

13 maart 2015
CDA.Lambert_
Innovatie
Nieuws

Decentralisatie van het zorgsysteem in combinatie met innovaties op basis van internet en technologie en het afbouwen van barrières op de interne markt voor zorgtechnologie zijn belangrijke punten op het gebied van 'Active and Healthy Ageing'. Europarlementariër Lambert van Nistelrooij heeft dit gezegd in een paneldiscussie tijdens de European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing, georganiseerd door de Europese Commissie, op 9 maart in Brussel.

De uitdaging is om de demografische veranderingen als een kans te zien en niet als een last. Groei en banen kunnen een gevolg zijn van deze ouder wordende maatschappij. Waar liggen de kansen en welke hindernissen moeten worden overwonnen?

Dit was het onderwerp van de EU Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing waar Europarlementariër Lambert van Nistelrooij sprak tijdens de panel discussie "The Silver Economy, longevity as a driver of economic growth".

Op dit moment is de markt voor zorgtechnologie zeer gefragmenteerd. Barrières op de interne markt voor zorgtechnologie moeten worden afgebouwd, zodat bedrijven EU breed producten en diensten kunnen uitrollen. Zorgapps moeten bijvoorbeeld in alle lidstaten gebruikt kunnen worden als een land toestemming heeft gegeven. Het bedrijfsleven moet aan de slag kunnen gaan zonder excessieve overheidsbemoeienis. Een voorwaarde is dat er EU brede normen komen die van toepassing zijn op zorgtechnologie.

Een ander belangrijk aspect is de decentralisatie van de zorgsystemen. De rol van de publieke sector op het gebied van zorg, technologie en innovatie moet worden beperkt. De rol van het bedrijfsleven en individuen moet worden vergroot. Er moet een mogelijkheid bestaan ouderen de lead te geven in wat zij nodig hebben, zodat het bedrijfsleven producten kan ontwikkelen waar daadwerkelijk behoefte aan is.

Een probleem als gevolg van het introduceren van innovatieve producten en technologieën is dat niet iedereen zijn weg even makkelijk kan vinden in deze nieuwe wereld van zorg, technologie en innovatie. Een persoonlijke aanpak is essentieel. Zorgdienstverlening moet op een meer persoonlijk niveau plaats vinden, zodat oudere mensen goed kunnen worden begeleid. De behoefte aan actieve ondersteuning, zoals in de vorm van de personal coach, neemt toe.

Bron: Lambert van Nistelrooij, Europarlementariër CDA / EVP