Gebrek aan kennis limiteert inzet 3D-printen in gezondheidsindustrie

ma 13 februari 2017 - 15:17
Nieuws

Onderzoeksbureau IDC onderzocht de toepassing van 3D-printers in de luchtvaart- en gezondheidsindustrie bij verschillende bedrijven in Frankrijk, Duitsland, Italië en Groot-Brittannië. Uit de enquête bleek dat 3D-printen aan populariteit wint bij het produceren van onderdelen in deze industrieën. Een echte doorbraak zal echter pas plaats vinden wanneer kennis van de techniek meer wijdverspreid raakt en regelgeving zich aanpast.

De luchtvaart- en gezondheidsindustrie zijn bij uitstek gebieden waar de 3D-printer met zijn mogelijkheid tot personaliseren goed van pas kan komen. Hierdoor kunnen onderdelen snel en op maat gecreëerd worden. Hoewel deze manier van produceren zijn nut al toont binnen de afdelingen Research & Development en het maken van prototypes, dringt het nu langzaam door tot de daadwerkelijke productielijn. Hiermee maakt de techniek het mogelijk op korte termijn precies de juiste hoeveelheid te produceren.

Kosteneffectief en innovatiegericht

De machines in de gezondheids- en luchtvaartindustrie hebben vaak te maken met complexe onderdelen. De 3d-print techniek maakt het mogelijk te innoveren in de creatie van onderdelen. Bij het creëren van een template voor de 3D-printer, is het immers mogelijk meerdere onderdelen samen te voegen. Diezelfde onderdelen ‘offline’ samenvoegen, zou echter resulteren in een te zwaar geheel. Zo biedt 3D-printen deze werelden een scala aan nieuwe mogelijkheden.

Ontwikkeling in de kinderschoenen

Ondanks deze positieve geluiden, staat 3D-printen nog in de kinderschoenen in deze industrieën. Eén van de redenen hiervoor, is het gebrek aan adequate materialen. De huidige polymeren die bij 3D-printen veelal ingezet worden, voldoen onder andere niet aan de eisen van kracht en levensduur die deze industrieën hanteren. Ook heeft materiaal voor 3D-printen vaak een te hoge prijs.

Gebrek aan kennis

Om de productiesnelheid te verhogen, zullen 3D-printers nog verder moeten ontwikkelen. Momenteel zijn er te vaak problemen met de hardware, waardoor de technologie onbetrouwbaar is. Dit probleem brengt ook een andere tegenwerkende factor in beeld: het gebrek aan kennis over 3D-printen.

Vaak moet personeel een speciale training of opleiding volgen, aangezien de technologie om een gespecialiseerde kennis vraagt. Ook aan de industriekant is een gebrek aan kennis waar te nemen: hardware- en materiaalverkopers hebben meestal niet genoeg inzicht in het materiaalgebruik binnen de gezondheids- en luchtvaartindustrie. Hierdoor is het aanbod van industrie-specifieke materialen nog te minimaal.

Ook de trage verandering in wet- en regelgeving werkt de ontwikkeling, volgens de ondervraagde bedrijven, tegen. Deze regelgeving verandert te langzaam mee, en vormt een grote bedreiging voor de ontwikkeling van 3D-printen in de gezondheids- en luchtvaartindustrie. Samenwerking tussen verschillende partijen, om zo problemen te overbruggen, zal nodig zijn om de industrieën 3D-printer volledig te laten adopteren.