Huisartsenpraktijken eindelijk gecompenseerd voor PGO-ICT-kosten

11 oktober 2023
pgo
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Huisartsenpraktijken in Nederland hebben eindelijk een financiële tegemoetkoming gekregen voor de extra kosten die zij moeten maken vanwege hun deelname aan persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's). Deze compensatie komt na lang aandringen van brancheorganisaties LHV, InEen en NHG en zal de praktijken helpen om de onverwachte kosten te dekken die ICT-leveranciers in rekening brengen vanwege de implementatie van PGO's. De PGO-kosten variëren per praktijk en lopen van vrijwel nihil tot een paar honderd euro per jaar. Het compensatiebedrag betreft echter een standaardbedrag per normpraktijk.

Het participeren in de ontwikkeling van PGO's is een essentiële stap voor zorgverleners om patiënten betere toegang te geven tot hun medische gegevens. Echter, in de praktijk bleken huisartsenpraktijken onverwachte kosten te moeten dragen in de vorm van DVZA-kosten. Deze kosten ontstonden door de facturering van ICT-leveranciers in verband met het PGO-initiatief.

De DVZA, oftewel de 'stekker', maakt het mogelijk voor patiënten om via een PGO toegang te krijgen tot hun medische gegevens in het Huisarts Informatie Systeem (HIS). Na intensief onderzoek, uitgevoerd door Stichting Legio in opdracht van LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging), InEen, en NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap), is er eindelijk een financiële regeling tot stand gekomen.

PGO in de praktijk

Een PGO is een applicatie of website waarmee individuen hun medische gegevens en gezondheidsinformatie kunnen verzamelen en beheren. Deze gegevens kunnen afkomstig zijn van verschillende zorgverleners, waaronder huisartsen, ziekenhuizen en therapeuten. Het stelt patiënten in staat om een kopie van hun medische gegevens te verzamelen, zoals medisch advies en laboratoriumuitslagen.

PGO's bieden ook de mogelijkheid voor patiënten om zelf gezondheidsgegevens bij te houden, zoals bloeddrukmetingen, dieetinformatie en fysieke activiteit. Dit geeft individuen een uitgebreid overzicht van hun gezondheid en medische geschiedenis.

Compensatie DVZA-Kosten huisartsenpraktijken

De DVZA-kosten kunnen sterk variëren, afhankelijk van de keuze van de HIS-leveranciers en de technische oplossingen die zij bieden. Sommige praktijken betalen mogelijk helemaal geen kosten, terwijl andere praktijken aanzienlijke DVZA-kosten, tot soms wel 400 euro per jaar, moeten dragen. Om deze verschillen aan te pakken, is er nu een compensatiebedrag per normpraktijk vastgesteld.

Het compensatiebedrag per normpraktijk (met 2095 patiënten) is als volgt:

2021: € 110,80

2022: € 176,40

2023: € 185,56

2024: € 167,59

Het exacte bedrag dat elke praktijk ontvangt, hangt af van het aantal ingeschreven patiënten en de daadwerkelijk in rekening gebrachte DVZA-kosten. Praktijken ontvangen nooit meer compensatie dan de kosten die zij daadwerkelijk hebben gemaakt.

Toekomst van PGO's

De Nederlandse regering heeft ambitieuze plannen om PGO's in 2025 volledig operationeel en gevuld te hebben. Deze omvatten bijvoorbeeld meer regie nemen bij de realisatie, intensieve betrokkenheid van zorgverleners en het verbeteren van de kwaliteit van PGO's. Het doel is dat iedere Nederlander zijn of haar gezondheidsgegevens kan beheren via een PGO, inclusief gegevens van ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners.

Het gebruik van PGO's biedt patiënten de mogelijkheid om hun eigen gezondheidsgegevens te beheren en zelfs bij te dragen aan hun behandeling. Dit past in het bredere concept van Europese regelgeving voor gezondheidsgegevens, waarin burgers meer controle en zeggenschap krijgen over hun elektronische gezondheidsinformatie.

Conclusie

Huisartsenpraktijken hebben nu dus na lang aandringen van verschillende brancheorganisaties  eindelijk een financiële tegemoetkoming gekregen voor de DVZA-kosten die ze hebben moeten dragen vanwege hun deelname aan PGO's. Deze compensatie zal de praktijken helpen om de onverwachte kosten te dekken en maakt de weg vrij voor de verdere ontwikkeling en implementatie van PGO's in Nederland.

Voor vragen over de financiële compensatie kunnen huisartsenpraktijken contact opnemen met hun HIS-/DVZA-leverancier. De Landelijke Huisartsen Vereniging laat op haar website weten dat ze blij zijn  dat er, ondanks de complexiteit van de kostenstructuur voor PGO's, eindelijk een financiële regeling is getroffen. “Dit is een belangrijke stap in de richting van een meer geïntegreerde en patiëntgerichte gezondheidszorg in Nederland.”