Innovatie onderzoek gehandicaptenzorg, bestuurswisselingen en meer

15 maart 2024
Medical staff group of doctors, nurses and surgeon
Innovatie
Nieuws

Iedere week ontvangt de redactie van ICT&health een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel van te maken. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in dit wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een persnon-onderzoek naar innovatie van Vilans en de vernieuwing van het patiëntenportaal bij het VieCuri ziekenhuis. Verder ook aandacht voor het aanstaande nieuwe RvB-lid van het Ikazia ziekenhuis en een kersvers RvT-lid bij Utrechtzorg.

Onderzoek naar innovatie gehandicaptenzorg

Vilans en Academy Het Dorp ondersteunen organisaties in de gehandicaptenzorg met de implementatie van technologie. Dat gebeurt vanuit de Innovatie-impuls 2. Vilans gaat een persona-onderzoek uitvoeren om een beter beeld te krijgen van alle doelgroepen die een sleutelrol spelen bij het succesvol implementeren en opschalen van zorgtechnologie.

Voor dit onderzoek is Vilans op zoek naar deelnemers uit een vijftiental groepen, waaronder behalve cliënten (of hun vertegenwoordigers), ook zorgbegeleiders, zorgprofessionals, zorgmanagers, behandelaren (zoals fysiotherapeut, gedragsdeskundige, ergotherapeut of arts) en bestuurders. Daarnaast zoekt Vilans ook IT-specialisten, onderzoekers, HR-adviseurs, innovatie managers, innovatie medewerkers, informatie/privacy specialisten en zorginkopers die aan het onderzoek willen deelnemen.

MijnVieCuri vernieuwd

In februari heeft het VieCuri ziekenhuis het mijnVieCuri patiëntenportaal vernieuwd. Daarbij zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Na een niet al te vlekkeloze overgang van het oude naar het nieuwe patiëntenportaal is nog een aantal weken hard gewerkt om alles goed werkend te kunnen opleveren. Zo werd een storing bij het versturen van sms’jes vóór een afspraak opgelost en zijn alle patiëntendossiers weer compleet, nadat ten onrechte sommige documenten niet getoond werden.

MijnVieCuri is gekoppeld aan het Elektronisch Patienten Dossier (EPD). Dit is een systeem waarin zorgprofessionals medische gegevens van patiënten opslaan en met elkaar uitwisselen. Omdat ons EPD toe was aan een vernieuwing, betekende dit automatisch dat mijnVieCuri ook werd vernieuwd. Op dit moment kunnen patiënten nog niet inloggen via de app, omdat de leverancier daarvan failliet gegaan is. Inloggen moet voorlopig, totdat het ziekenhuis een oplossing gevonden heeft, via de website van het patiëntenportaal.

Nieuw RvB-lid Ikazia

Het duurt nog even, maar op 1 september a.s. zal Robert Chabot toetreden tot de Raad van Bestuur van het Ikazia ziekenhuis. Hij wordt in die rol verantwoordelijk voor de portefeuille zorg. Robert neemt deze positie in naast Inge de Wit. Zij wordt per 1 juni de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur.

Chabot over zijn benoeming: "Ik zie het als een mooie uitdaging om bij te dragen aan de sterke positie van het Ikazia Ziekenhuis in de regio en verdere invulling te geven aan de strategie ‘Persoonlijke zorg die past bij jou’. Vanuit mijn ervaring denk ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het ziekenhuis en de zorg in de regio. Ik kijk uit naar de samenwerking met Inge de Wit.”

Nieuw RvT-lid Utrechtzorg

Op 1 februari is Remco van Lunteren toegetreden tot de Raad van Toezicht van Utrechtzorg. Remco heeft in zijn hoofdfunctie bij het UMC Utrecht naast patiëntenzorg ook dagelijks te maken met opleiden, wetenschappelijk onderzoek en valorisatie in de zorg. Ook buiten de zorg is hij al jarenlang actief betrokken bij ontwikkelingen in de Utrechtse regio. Daarmee is hij een welkome toevoeging aan het team van Utrechtzorg.

“We staan in onze regio, en ook landelijk, voor grote uitdagingen. Er is een toenemende zorgvraag en een steeds grotere krapte op de arbeidsmarkt. De druk neemt de komende jaren dus alleen maar toe. Dit vraagt om andere manieren van werken”, aldus Van Lunteren.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.