Innovatie therapieontwikkeling voor betere behandeling van kanker

13 september 2023
Kanker-Onderzoek
Innovatie
Nieuws

Het is en blijft een uitdaging om elke kankerpatiënt de juiste behandeling te bieden en helaas lukt dat nog steeds niet altijd. Oncode Accellerator wil dat veranderen door de manier waarop kankerbehandelingen ontwikkeld worden te innoveren. Belangrijk daarbij is dat de patiënt centraal staat in het ontwikkelproces voor nieuwe behandelingen. Deze maand zijn meer dan 30 publieke en private partners met deze nieuwe manier van werken gestart.

Voordat een nieuw medicijn voor de behandeling van kanker in de praktijk breed ingezet kan worden, moeten heel wat fases, die vaak jaren in beslag nemen, doorlopen worden. Therapieontwikkeling is een duur en risicovol proces, waarbij veel potentiële nieuwe medicijnen al in een vroege fase stranden.

Therapieontwikkeling innoveren

Doel van Oncode Accellerator is het innoveren van de preklinische fase van therapieontwikkeling. “In deze vroege ontwikkelingsfase willen we de patiënt centraal stellen. Dit doen we via drie innovatieplatforms: goed gedefinieerde patiëntencohorten, organoïdemodellen afgeleid van patiënten en voorspellende modellen gebaseerd op kunstmatige intelligentie", aldus Friso Smit, co-executive director van Oncode Accelerator.

Mede door financiering uit het Nationaal Groeifonds, kunnen nu meer dan dertig publieke en private organisaties aan de slag met de nieuwe manier van werken. Zo consolideert Oncode Accelerator de bestaande expertise in Nederland op het gebied van vier soorten kankertherapieën: kleine moleculen, biologische geneesmiddelen, cel- en gentherapieën en therapeutische vaccins.

“Door deze drie innovatieplatformen binnen deze bestaande infrastructuur met elkaar te verweven, denken wij veel eerder en nauwkeuriger te kunnen voorspellen welke patiënt baat zal hebben bij een nieuwe behandeling”, zegt prof. dr. Miriam Koopman, internist-oncoloog bij het UMC Utrecht. Die kennis is van cruciaal belang voor behandelaars die vaak niet weten of een voorgeschreven behandeling al dan niet effectief is voor een specifieke patiënt.

Betere resultaten voor patiënten

Met het koppelen van het preklinische ontwikkelingsproces aan de klinische praktijk vergroot Oncode Accelerator de kans dat kandidaat geneesmiddelen hun waarde bewijzen in grootschalige klinische onderzoeken. Uiteindelijk is het primaire doel dat de innovaties die Oncode Accelerator introduceert, tot betere resultaten voor patiënten leiden. “Via demonstratieprojecten worden kandidaat-geneesmiddelen ontwikkeld op basis van onze innovatieve aanpak. Het doel is tweeledig: laten zien dat we therapieën efficiënter kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd tastbare resultaten kunnen opleveren voor patiënten", vertelt Friso Smit.

“Met Oncode Accelerator hebben we een unieke kans om innovatieve kankerbehandelingen sneller bij de patiënt te krijgen, waardoor de time-to-market wordt verkort. De middelen die beschikbaar komen om deze behandelingen te realiseren deze ambitie maakt Nederland zeer aantrekkelijk voor (inter)nationale investeerders en om toptalent aan te trekken”, concludeert Fred Dom, CEO van Sabre Bio en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Oncode Accelerator.

https://www.youtube.com/watch?v=rpOO1AwW30g
Zo werkt de ontwikkelmethode van Oncode Accellerator

Baanbrekende innovaties

Oncode Accelerator is opgericht door Oncode Institute, samen met andere initiatiefnemers. Oncode Institute verenigt ruim 800 topkankeronderzoekers van academische en medische instellingen in Nederland om baanbrekende innovaties op het gebied van de diagnose en behandeling van kanker te stimuleren. Oncode Accelerator bouwt voort op deze wetenschappelijke basis om impact te creëren voor kankerpatiënten.

Wereldwijd, maar ook in Nederland, wordt al vele jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van betere medicatie en behandelingen voor patiënten met kanker. Zo werkt de Hartwig Medical Foundation sinds 2020 samen met the Jackson Laboratory (JAX) en haar Clinical Knowledgebase (CKB). Door het DNA-profiel van tumoren te koppelen aan de database met behandelingen, kan een beter behandeladvies gegeven worden.