Innovatieve zorgvernieuwingen gezocht voor competitie

19 februari 2024
Innovatie 5
Innovatie
Nieuws

Startende ondernemingen die zich richten op zorgvernieuwingen in de langdurige, worden opgeroepen om mee toe doen aan de pitch-competitie. ActiZ, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de vereniging voor zorgtechnologie WDTM roepen starters op de zorgvernieuwing te versnellen. De finale is op donderdag 11 april tijdens de Zorg & ICT Beurs en de winnaar ontvangt de ActiZ-VGN-WDTM Innovatieprijs. Daarmee kan drie maanden gebruik worden gemaakt van de ervaring en het netwerk van een professioneel begeleidingsteam.

Innovatie is belangrijk om de zorg toekomstbestendig te maken maar volgens de organisatoren van de pitch-competitie gebeurt dat nog niet op de snelheid en de schaal die nodig zijn. De beweging Anders Werken in de Zorg ondersteunt dit initiatief. Een deskundige jury afkomstig uit zorgbestuur, de financiële wereld en het bedrijfsleven beoordeelt de pitches en maakt de winnaar bekend. De finalisten krijgen ook de mogelijkheid om tijdens het jaarcongres van Anders Werken in de Zorg met een stand aanwezig te zijn. 

Innovatieve zorgvernieuwingen

Deelnemende startups moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moet er sprake zijn van een duidelijke focus zijn op de langdurige zorg voor ouderen- en gehandicaptenzorg. De innovatie van het beginnend bedrijf mag niet ouder zijn dan vier jaar (2020) en moet ten minste twee co-founders hebben. De omzet van het bedrijven over het jaar 2023 mag niet meer bedragen dan 250.000 euro (excl. BTW).

Samenwerken in de (langdurige) zorg wordt steeds belangrijker om de toenemende zorgvraag het hoofd te kunnen bieden. Sinds dit jaar is daarom ook de gehandicaptenzorg vertegenwoordigd in deze competitie.

Beoordeling en jury

De jury let bij de selectie en jurering vooral op de impact die de innovatieve oplossing heeft op het zorgproces. Componenten als tijdsbesparing, kwaliteitsverbetering, werkverlichting van de zorgmedewerkers en het verhogen van het werkplezier staan centraal bij de beoordeling.

De juryleden zijn: 
Alexander van Cappellen, CIO 3.0 van Zorgboog (juryvoorzitter)  
Brigitte Boon, bestuurder Academy het Dorp en hoogleraar Tilburg University
Sjim Romme, bestuurder van IFOZ (investeerder) 
Hugo Broekman, bestuurder bij Frionzorg in Zwolle en lid van de Bestuurlijke adviescommissie Digitalisering en Technologische innovatie van de VGN 
Jef Mol, bestuurder Thebe 
Simone Meertens, bestuurder ZuidOostZorg en bestuurder Anders Werken in de Zorg 
Vinood Mangroelal, CEO KPN Health  

Oplossingen aanmelden

Startups die innovatieve oplossingen hebben voor de toekomst van de zorg of een oplossing die al wordt gebruikt maar kan worden ingezet voor meerdere doelgroepen, kunnen zich aanmelden. De pitch-presentatie met bijbehorende vragenlijst kan worden ingediend tot en met 14 maart 2024 17.00 uur via zorgenictbeurs@actiz.nl, onder vermelding van ‘Pitch-competitie’. Startups krijgen uiterlijk 29 maart bericht of zij aan de finale op 11 april mogen deelnemen. Belangstellenden die meer informatie willen over de wedstrijd kunnen een mail sturen naar ActiZ