Intensievere samenwerking laboratoriumdiagnostiek ZO-Brabant

2 april 2024
Lab-Handen-Close
Samenwerking
Nieuws

Het Anna Ziekenhuis in Geldrop en Eindhoven, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Diagnostiek voor U, Elkerliek ziekenhuis in Helmond en Deurne en het Máxima MC in Eindhoven onderzoeken de mogelijkheden om hun samenwerking te intensiveren om de integrale aanpak van laboratoriumdiagnostiek regionaal te versterken.

De vijf partijen werken al langere tijd samen op het gebied van laboratoriumdiagnostiek. Doel van de samenwerking is om op basis van het Integraal Zorgakkoord (IZA) te streven naar onder andere de juiste zorg op de juiste plek, schaalvoordeel, innovatie en een compleet diagnostisch dossier van de patiënt bij zorgverleners in de eerste lijn en in de ziekenhuizen. Met als uiteindelijke doel om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Toekomstbestendige laboratoriumdiagnostiek

Door hun krachten te bundelen, maken de partijen de laboratoriumdiagnostiek in de regio Zuidoost-Brabant toekomstbestendig en optimaliseren ze het kwaliteitsniveau. Zo zorgen ze er gezamenlijk voor dat diagnostiek dichtbij en toegankelijk blijft voor de patiënt in de regio, zodat de wachttijden korter zijn voor de patiënt en er meer ruimte is voor gezamenlijke zorginnovatie. Andere belangrijke speerpunten in de samenwerking zijn duurzaamheid (werken volgens het Green Deal-principe) en het aanpakken van de arbeidsmarktproblematiek in de zorg.

De samenwerking sluit aan bij de belangrijke opdracht die gesteld is vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) om de zorg efficiënt en doelmatig in te richten én om de juiste zorg op de juiste plaats aan te bieden. De partijen vinden het essentieel om de samenwerking verder vorm te geven door intensief contact te onderhouden en hun activiteiten af te stemmen met andere zorgaanbieders in de regio.

Samenwerking in de regio groot Amsterdam

Vorig jaar werd een vergelijkbare samenwerking voor laboratoriumdiagnostiek opgezet in de regio groot Amsterdam. Deze samenwerking tussen het Amsterdam UMC, Sanquin, GGD streeklab en OLVG Lab bv werd opgezet met de bedoeling om op termijn ook andere laboratoria in het werkgebied de mogelijkheid te bieden (al dan niet op onderdelen) aan te sluiten. Het uitgangspunt voor deze samenwerking is dat de partijen toegevoegde waarde willen leveren en patiënten en zorgverleners sneller en beter willen bedienen. Met goede diagnostiek zijn tenslotte veel gezondheidsvragen op een adequate manier te beantwoorden.

De gefragmenteerde zorg vraagt om meer en betere regionale afstemming. Als je wilt bereiken dat mensen alleen in zorg komen als dit nodig is, moet je bij goede preventie beginnen en de diagnostiek speelt hierin een belangrijke rol. Dat is waar de samenwerking op inspeelt, met het besef dat iedereen hierin andere expertise inbrengt en dat de partijen met de bundeling daarvan elkaar kunnen versterken. Ook voor de medewerkers is dit interessant, want het geeft hen de mogelijkheid om op meerdere plaatsen werkervaring op de toen en zo dus hun kennis en ervaring te verbreden.