Internationale banden cruciaal voor borging toekomstbestendige zorg

2 mei 2024
AI
Nieuws

‘Voor Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is het van vitaal belang dat toegankelijkheid van zorg voor alle mensen nu en in de toekomst geborgd is. Digitalisering en hybridisering van zorg kan daarbij een sleutelrol spelen. Omdat de ICT&health World Conference als enige volledig in het teken staat van deze ontwikkelingen voelen we er ons als brancheorganisatie van tien zorgverzekeraars als vanzelfsprekend mee verbonden’, aldus directeur Petra van Holst van ZN.

ZN draagt via in totaal 6 sessies bij aan het congres in het MECC. Als ZN zelf verzorgen we drie sessies, namelijk twee over artificial intelligence (AI) en één over digitale inclusie en gezondheidsverschillen. Een van de ontwikkelingen waarvan veel verwacht wordt en gaat worden is de inzet van AI. Hiermee kan onder andere potentieel de werkdruk verlaagd worden voor professionals, de inzichten verschaft worden op oa herbruikbare gegevens binnen de zorg (en over domeinen heen).

AI sessies

De sessies die we aan AI gaan wijden zullen hier inzichten in gaan geven en bieden een inkijkje in waar we als collectief in het zorglandschap naar toe gaan bewegen. Bij het onderwerp digitale inclusie en gezondheidsverschillen herkennen zorgverzekeraars en zorgkantoren samen met de Alliantie Digitaal Samenleven dat het van belang is niet iedereen vanzelfsprekend mee kan doen in een meer en meer digitale samenleving, dus ook in de zorg. Bewustzijn hebben, krijgen en creëren is hierbij een belangrijk aspect. De andere drie sessies heeft ZN ter beschikking gesteld aan Digizo.nu.

Presenteren als gezamenlijk platform

Wij vinden het als ZN belangrijk om het gezamenlijke initiatief met veertien IZA partijen, het platform Digizo.nu, een podium te geven tijdens het congres. Daarom heeft ZN haar standruimte en drie thema-sessies gedoneerd aan Digizo.nu. Dit doen we zodat we met alle deelnemende IZA-partijen de gelegenheid kunnen pakken om ons als gezamenlijk platform optimaal te kunnen presenteren. Iedereen die deze stand bezoekt zal kunnen zien hoe we als gezamenlijke partijen in de zorg constructief samenwerken om de beweging en transformatie naar digitale en hybride processen samen aan te jagen en te faciliteren.

Door innovation partner