John Halamka en Eric Topol: AI en de toekomst van de Geneeskunde

24 augustus 2023
Halamka-MayoClinic-AI
AI
Nieuws

Een recent gesprek tussen John Halamka van Mayo Clinic en Eric Topol van Scripps Research, beide bekende leiders in medische informatica en AI, onthullen vooruitzichten voor de toekomst van de geneeskunde. Het gesprek omvat onderwerpen als AI-transformeren en uitbreiden in de gezondheidszorg, het potentieel van AI bij beeldverwerking en diagnostiek, de rol van AI bij patiëntenzorg en het creëren van virtuele medische coaches.

Halamka, President van Mayo Clinic Platform en wereldwijd bekend in de medische informatica en specialist in zorgtransformatie, benadrukt dat de wendbaarheid om te innoveren soms ontbreekt in de gezondheidszorg. Hij legt uit dat Mayo Clinic de afgelopen jaren begonnen is met het benutten van kwalitatieve en gecureerde data om een gedistribueerde en gefedereerde aanpak te creëren waarmee innovators wereldwijd kunnen bijdragen aan AI in de gezondheidszorg. De technologische, beleidsmatige en culturele verschuivingen hebben geleid tot veelbelovende ontwikkelingen en een groeiend bewustzijn over de voordelen van AI in de Geneeskunde.

Halamka bespreekt een gerandomiseerd onderzoek dat hij bij Mayo Clinic heeft uitgevoerd, waarbij AI wordt ingezet om ECG's te interpreteren en artsen te ondersteunen bij het vaststellen van aandoeningen zoals een slechte hartfunctie. Het onderzoek toonde veelbelovende resultaten en heeft geleid tot de implementatie van AI-ondersteunde ECG-analyse in het Mayo Clinic-systeem. Hierdoor kunnen artsen snel en nauwkeurig informatie over de gezondheid van hun patiënten verkrijgen.

Multimodale AI in de Geneeskunde

Halamka en Topol bespreken in het interview tevens de verschuiving naar multimodale AI binnen de Geneeskunde, waarbij niet alleen medische beelden, maar ook genomics, omics, milieu-informatie en sociale determinanten van gezondheid worden meegenomen. Zo heeft Mayo Clinic bijvoorbeeld de 'House Index' ontwikkeld, dat gegevens van de woonplaats van patiënt gebruikt om informatie te verkrijgen over blootstelling aan vervuiling, toegang tot zorg, criminaliteit, enzovoort. Deze multimodale aanpak verbetert de algehele context voor medische besluitvorming.

Het gesprek richt zich ook op virtuele medische coaches, die patiënten kunnen ondersteunen met real-time gezondheidsinformatie en zelfmanagement. Halamka benadrukt dat het succes van nauwe interactie met deze systemen afhangt van de toegevoegde waarde die ze bieden aan de gebruiker. Virtual coaches kunnen patiënten helpen bij het begrijpen van medische informatie, suggesties doen voor gedragsoptimalisatie en informatie over medische behandelingen verstrekken.

AI en empathie

Een ander interessant aspect dat wordt belicht, is het vermogen van AI om empathie te bevorderen. Halamka merkt op dat AI-systemen kunnen worden ingezet om artsen te ondersteunen bij het opstellen van empathische patiëntnotities en communicatie. Het doel is om de communicatie tussen zorgverleners en patiënten te verbeteren en ervoor te zorgen dat de informatie helder en begrijpelijk is.

Conclusie: Het gesprek tussen John Halamka en Eric Topol biedt een boeiende kijk op de voortdurende evolutie van AI in de gezondheidszorg. Terwijl AI blijft groeien en zich ontwikkelen, kunnen gezondheidszorginstellingen en professionals de technologie benutten om diagnostische nauwkeurigheid, patiëntenzorg, empathie en efficiëntie te verbeteren. Hoewel er nog uitdagingen zijn, zijn de vooruitzichten voor AI in de geneeskunde positief en veelbelovend.

Beluister hier het hele interview (Engels)

Wil je meer weten over deze onderwerpen en John Halamka ontmoeten? Meld je dan nu aan voor de ICT&health World Conference die plaatsvindt van 14-16 mei 2024 in het MECC Maastricht waar John Halamka een van de top keynotes is. Let op: Op is op!