Kort zorgnieuws: Klinische research unit; Technologie in gebruik en bestuurswisselingen

29 september 2023
Medical staff group of doctors, nurses and surgeon
Onderzoek
Nieuws

Iedere week ontvangt de redactie van ICT&health een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel van te maken. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in dit wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de opening van een nieuwe klinische research unit in het LUMC en de online vragenlijst van Vilans en Academie Het Dorp om inzicht te krijgen in de technologie die in de gehandicaptenzorg ingezet wordt. Verder ook nog kort zorgnieuws over een drietal bestuurswisselingen, bij he Antoni van Leeuwenhoek, Sensire en de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Opening klinische research unit

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Centre for Human Drug Research (CHDR) hebben deze maand een nieuwe klinische research unit in het LUMC geopend. Met deze samenwerking hopen zij nieuwe medicijnen sneller getest en beschikbaar te krijgen voor patiënten.

Met deze nieuwe unit willen de partijen bereiken dat het vaststellen van effectiviteit en veiligheid bij zowel gezonde mensen als bij de patiënten die het middel nodig hebben, efficiënt verloopt. “Het feit dat we dit nu ‘in eigen huis’ kunnen doen levert snelheidswinst op en is comfortabeler voor patiënten. Voor hen is het plezierig om vanaf een polikliniek rechtstreeks naar de onderzoeksafdeling te kunnen, binnen de vertrouwde muren van het LUMC", zegt Koos Burggraad, directeur van het CHDR.

Inventarisatie ‘Technologie in gebruik’

Vilans en Academie Het Dorp willen met een online vragenlijst, samen met de VGN, een overzicht krijgen van de technologie die in de gehandicaptenzorg ingezet wordt. Doel van dit overzicht is antwoord te krijgen op de vragen welke technologieën al breed worden ingezet en welke technologieën het werkveld zou willen opschalen.

Om een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen, vragen de initiatiefnemers zoveel mogelijk medewerkers in de zorg deze vragenlijst in te vullen. Daarbij maakt het niet uit of zorgmedewerkers veel of weinig weten van de technologieën die in hun organisatie ingezet wordt. Alle input is welkom.

Van OLVG naar AVL bestuur

De scheidend voorzitter van de Raad van Bestuur van het OLVG, Maurice van den Bosch, gaat per 1 januari aan de slag als voorzitter raad van bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AVL).

“Ik kijk ernaar uit om in mijn nieuwe rol de topklinische zorg en het onderzoek voor mensen met kanker landelijk en internationaal verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd doet het afscheid nemen van OLVG ook echt een beetje pijn. Dit ziekenhuis, de mensen, de sfeer, het is allemaal uniek en recht uit het hart; dat ga ik absoluut missen”, aldus Maurice.

Nieuwe bestuurder voor Sensire

Op 1 januari 2024 zal Margje Mahler toetreden tot het bestuur van Sensire. Daarmee verwelkomt Sensire een bestuurder die de ouderenzorg en de regionale dynamiek in Oost-Gelderland van binnenuit kent.

“Sensire heb ik leren kennen als een organisatie die zich samen met de professionals en de bewoners in de regio voorbereidt op de toekomst. Als bestuurder wil ik hieraan graag een bijdrage leveren, op alle plekken waar zorg geleverd wordt: thuis, in een tijdelijke situatie of op één van de locaties”, aldus Margje.

Nieuwe voorzitter LHV

Marjolein Tasche is met ingang van 1 januari 2024, die op 1 juli al toetrad tot de RvB, de nieuwe voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Als oud-huisarts kijkt Marjolein er erg naar uit om zich in te zetten voor en met de huisartsen voor de huisartsenzorg. Op deze manier kan zij samen met het team LHV en de samenwerkingspartners een bijdrage leveren aan het toegankelijk houden van de zorg.

“Ik zie er enorm naar uit me in te zetten voor de huisartsenzorg, voor en met de huisartsen. Nu en in de toekomst zijn er veel opgaven in de zorg, ook voor de eerste lijn. Ik zie naast uitdagingen ook kansen waarbij huisartsen een belangrijke rol spelen. Met het team van de LHV en de samenwerkingspartners wil ik graag een bijdrage leveren aan het goed en toegankelijk houden van de zorg. Samenwerking is voor mij een sleutelwoord”, aldus Marjolein.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.