Kort zorgnieuws: Nanotechnologie call; Robotchirurgie ETZ, en meer

24 november 2023
Kortzorgnieuws-131023
Innovatie
Nieuws

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de NANOTECMEC call van ERA4HEALTH, het succes van opratierobot Hugo in het ETZ en de nieuwe online routewijzer van MCL. Verder ook nog aandacht voor een bestuurswisseling bij Santeon.

Nanotechnologie voor ziektepreventie

Het Europees partnerschap ERA4Health heeft de call Nanotechnologie voor ziektepreventie, diagnostiek en behandeling (NANOTECMEC) gepubliceerd. Voor deze call is in totaal 2,6 miljoen euro vrijgemaakt. Het geld is beschikbaar voor Nederlandse onderzoekers aan universiteiten of academische ziekenhuizen in internationale consortia. De focus van de call ligt op drie gebieden, te weten: regeneratieve geneeskunde, diagnostiek en nanotherapie.

Nanotechnologie heeft niet alleen de potentie ziektes eerder te diagnosticeren en te voorkomen, maar kan ook bijdragen aan de verbeteting van genezing, behandeling en diagnose van verschillende ziektes. Omdat de stap van wetenschappelijk onderzoek naar de klinische praktijk in Europa lastig wordt gezet, stimuleert Era4Health met deze call translationele wetenschappelijke projecten met een innovatieve aanpak in de nanogeneeskunde, waarbij internationale samenwerking vereist is.

ETZ viert 100e ingreep met Hugo

Het is pas een jaar geleden dat Het Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis, als een van de eerste ziekenhuizen wereldwijd, de chirurgische operatierobot Hugo in gebruik nam. Toch heeft Hugo deze maand (medio november) al zijn 100e ingreep gevierd. Op dit moment werkt de operatierobot drie dagen per week. Echter, door het enthousiasme van de zorgverleners en het vermogen van de robot om complexe ingrepen veilig uit te voeren, gaat het ETZ de inzet van Hugo in 2024 uitbreiden naar vijf dagen per week.

"Het ETZ hoopt in het kader van de duurzame zorg aan te tonen dat de Hugo op kosteneffectieve manier ingezet kan worden. Naast de operateurs wordt ook een grotere groep OK-assistenten en anesthesiemedewerkers actief bij de inzet van de robot betrokken. Dit biedt garanties voor kwalitatief goed opgeleide medewerkers. De eerste winst die het ETZ uit het robot-programma heeft gehaald is de geweldige samenwerking tussen de vakgroepen en binnen het team op de OK", aldus het ziekenhuis.

Online routewijzer MCL

Patiënten en andere bezoekers die naar het Medisch Centrum Leeuwarden komen, kunnen nu door het ziekenhuis navigeren met behulp van de nieuwe online routewijzer. Die kan zowel op computer als smartphone gebruikt worden. Een link naar de online routewijzer staat op elke pagina van iedere polikliniek en verpleegafdeling.

De routewijzer laat een plattegrond zien met daarop de route naar de gekozen bestemming en bijbehorende instructies. Via de functie ‘Route in Beeld’ wordt aan de hand van foto’s weergegeven hoe die route er in het ziekenhuis uitziet, zodat bezoekers weten hoe ze precies op hun bestemming kunnen komen. Patiënten en bezoekers die de route liever op papier willen zien, kunnen er ook voor kiezen om hem uit te printen.

Nieuwe bestuursvoorzitter Santeon

Afgelopen week heeft dr. Wietske Vrijland (bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam) de voorzittershamer van het bestuur van Santeon overgenomen van prof. dr. Maurice van den Bosch, voorzitter raad van bestuur van OLVG in Amsterdam. Maurice van den Bosch legt na ruim drie jaar het voorzitterschap van Santeon neer. Op 1 januari gaat hij aan de slag als bestuursvoorzitter van het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam.

"Met Wietske als nieuwe voorzitter kunnen we samen met de Santeon ziekenhuizen en onze partners verder bouwen aan de transformatie naar toekomstbestendige zorg”, zegt Pieter de Bey, directeur van Santeon. Wietske Vrijland: "Ik zie er naar uit om samen met Pieter en de andere Santeon ziekenhuizen nog vele mooie stappen voorwaarts te zetten zodat we de zorg voor onze patiënten naar een nog hoger niveau kunnen tillen.”

Nieuwe directeur-generaal Langdurige Zorg

Op 1 februari start Mr. C.A. (Carsten) Herstel als de nieuwe directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hij was voorgedragen door minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de ministerraad heeft met dat voorstel ingestemd. Carsten Herstel is sinds juni 2019 directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor was hij directeur Sanctietoepassing en Jeugd, tevens plaatsvervangend (en deels ook waarnemend) directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.