Kort zorgnieuws: Veinviewer Reinier de Graaf; DEXA-scanner CWZ, en meer

18 augustus 2023
Medical staff group of doctors, nurses and surgeon
Diagnostiek
Nieuws

Iedere week ontvangt de redactie van ICT&health een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel van te maken. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in dit wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de nieuwe Veinviewer voor het Oncologisch centrum van het Renier de Graaf en de nieuwe DEXA-scanner van het CWZ. Verder nog aandacht voor enkele bestuurswisselingen bij ziekenhuis Rivierenland en St. Jansdal.

Veinviewer bij Reinier de Graaf

Het Oncologisch centrum van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft sinds kort de beschikking gekregen over een Veinviewer Flex. Dit apparaat zorgt ervoor dat de perifere (vernauwde) bloedvaten tot 10 mm en vaatpatronen tot 15 mm onder de huid zichtbaar worden. Dit kan dankzij speciale ‘near-infrarood’ verlichting. Zo is het goed aanprikken van een bloedvat makkelijker.

De Veinviewer Flex kon aangeschaft worden dankzij een gift van Team Westland.“Dankzij de veinviewer kunnen we duidelijker zien waar de bloedvaten van een patiënt liggen. Dit vergroot de kans om in één keer goed te prikken en is fijner voor de patiënt", aldus Margreet Ybema, hoofd van de afdeling Oncologie.

DEXA-scanner bij CWZ

De afdeling radiologie van het CWZ beschikt sinds enige tijd over een nieuwe DEXA-scanner, de Lunar van GE Healthcare. Met dit röntgenapparaat kan vastgesteld worden of patiënten last hebben van osteoporose. Bij een botdichtheidsmeting (botdensitometrie of DEXA-scan) worden door middel van röntgenstralen afbeeldingen gemaakt van bekken en rug.

"Tijdens het DEXA-onderzoek worden foto’s gemaakt van de ruggenwervels en heup en/of pols. De scanner meet aan de hand van de hoeveelheid röntgenstraling die het bot doorlaat, de botdichtheid. Wanneer het bot minder dicht is, is er vaak sprake van meer ontkalking en dus mogelijk osteoporose". vertellen radiologisch assistent Angelique Peters-Peters en kwaliteitsfunctionaris radiologie Oda van Heugten.

Nieuw RvB-lid Rivierenland

Op 7 augustus is Erik de Haan gestart als lid Raad van Bestuur bij Ziekenhuis Rivierenland. Zijn jarenlange ervaring in de gezondheidszorg, aangevuld met een sterke financiële achtergrond, maken hem de ideale bestuurder om de uitdagingen voor de komende jaren aan te gaan, zo stelt Hans Ensing, voorzitter Raad van Toezicht van het ziekenhuis.

“We staan, met alle andere zorgorganisaties in de regio, voor grote uitdagingen. De vraag naar zorg neemt toe, maar de uitdagingen op de arbeidsmarkt zeker ook. Dat vraagt om samen anders te kijken, goed gebruik te maken van nieuwe technologie en elkaars kennis en kwaliteiten door echt met elkaar in gesprek te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat we hier in Rivierenland met elkaar in zullen slagen", aldus Erik de Haan.

Wisseling in RvT St. Jansdal

Jeanet van Antwerpen is onlangs toegetreden tot de Raad van Toezicht van ziekenhuis St. Jansdal. Zij is de opvolger van mevrouw C. Noordermeer-Van Loo, die met ingang van 1 juli 2023 afscheid heeft genomen omdat haar tweede termijn is verstreken.

Van Antwerpen brengt ervaring in vanuit verschillende rollen: bestuurder, toezichthouder en adviseur. Zij was de laatste jaren onder andere regiodirecteur Noordoost & Midden bij BPD Bouwfonds gebiedsontwikkeling en CEO van Schiphol Area Development Company. Als toezichthouder was zij voorzitter van de Raad van Commissarissen van AT Osborne en had onder andere toezichthoudende functies bij woningcorporatie Dunavie, Zuiderzeehaven Kampen en zorginstelling Pieter van Foreest.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.