Lifestyle app Diameter wordt marktrijp gemaakt

5 september 2023
diabetes
Apps
Nieuws

Na een grondige testfase kan de Diameter, een app die diabetici helpt bij hun levensstijl, marktrijp worden gemaakt. Drie partijen, UT, ZGT en RRD, gaan de applicatie namelijk verder ontwikkelen en op den duur beschikbaar maken voor meer mensen; eventueel zelfs buiten het ziekenhuis. De Diameter biedt een digitaal zorgpad, dat de betrokken partijen straks graag breed in willen zetten voor een grote groep patiënten, zodat zij meer grip krijgen op hun glucosewaarden.

Onderzoekers en medische experts van de Universiteit Twente (UT) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), in samenwerking met Roessingh Research & Development (RRD), hebben de Diameter ontwikkeld. Dit is een app die als doel heeft diabetespatiënten te ondersteunen bij het verbeteren van hun levensstijl. Na een grondige testfase gaan deze drie instellingen, in samenwerking met Ancora Health, verder met de ontwikkeling van de applicatie om deze uiteindelijk beschikbaar te stellen aan meer diabetespatiënten.

De Diameter biedt een digitaal zorgpad dat de Universiteit Twente (UT), ZGT en Ancora Health willen inzetten om diabetespatiënten te helpen bij het optimaliseren van hun levensstijl en om grip te krijgen op hun glucosewaarden, met als beoogd resultaat een gezonder leven voor patiënten en een vermindering van het aantal ziekenhuisbezoeken.

Apps & levensstijl

Er zijn steeds meer apps beschikbaar die mensen, met of zonder diabetes, kunnen helpen met hun levensstijl. Onderzoek van Radboudumc toont aan dat alleen al een slimme bewegingssensor gekoppeld aan een smartphone mensen er voor kan zorgen dat mensen vaker uit hun stoel opstaan. Maar er zijn ook steeds meer innovatieve apps beschikbaar, zoals de Diameter, die mensen met bijvoorbeeld diabetes kunnen helpen bij het verbeteren van hun totale levensstijl.

Een goed ander succesvol voorbeeld van zo’n lifestyle app is de zogeheten Healtbox voor patiënten met het metabool syndroom, die een verhoogd risico op suikerziekte en hart- en vaatziekten hebben. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat leefstijlverbetering, ook voor deze groep, een effectieve oplossing kan bieden. De box bestaat uit een virtuele coach en thuismeetapparatuur en is ontworpen in samenwerking met patiënten en zorgverleners. Het betreffende programma koppelt deelnemers aan bestaande lokale leefstijlactiviteiten

Diameter: monitoren en coachen

Levensstijl speelt een cruciale rol in het beheer van diabetes, maar vaak worstelen patiënten met de vraag hoe ze hun levensstijl moeten aanpassen en hoe ze deze veranderingen op lange termijn kunnen volhouden. Deze uitdagingen waren de drijfveer voor onderzoekers en artsen om de Diameter te ontwikkelen. Hoogleraar en medisch specialist Goos Laverman benadrukte het belang van levensstijlaanpassingen bij chronische aandoeningen; vooral bij diabetes.

De Diameter bestaat uit twee hoofdcomponenten: een monitoringgedeelte en een coaching-gedeelte. Het meet lichamelijke activiteit, voeding en glucosewaarden en vertaalt deze gegevens naar gepersonaliseerde, digitale en geautomatiseerde coaching. Gebruikers ontvangen berichten die specifiek zijn afgestemd op hun individuele situatie en die hen helpen hun glucosewaarden binnen de aanbevolen niveaus te houden. Deze benadering heeft aantoonbaar bijgedragen aan een verbetering van de levensstijl. Een bijkomend voordeel is dat patiënten alleen naar een arts hoeven te gaan als hun situatie daarom vraagt, in plaats van om de drie tot vier maanden.

Digitaal zorgpad

De eerste versie van de app is uitvoerig getest onder patiënten van ZGT, waardoor inzicht is verkregen in de gebruiksvriendelijkheid en de effecten van de app op eet- en beweeggewoonten en bloedsuikerspiegels. Er is ook aandacht besteed aan de berichten die naar gebruikers worden gestuurd om beter te begrijpen wat goed werkt en wat niet. Deze onderzoeken hebben uiteindelijk geleid tot een applicatie waar alle betrokkenen trots op zijn. Er is echter nog werk aan de winkel, en Ancora Health gaat zich daarom ichten op verdere ontwikkeling en professionalisering van het digitale zorgpad.

De samenwerking met Ancora Health, die zich over meerdere jaren uitstrekt, zal onderzoek en patiëntervaringen snel kunnen integreren in de app. Het gebruik van de app in combinatie met voortdurend onderzoek stelt hen in staat om snel te bepalen welke aanpassingen een positief effect hebben, die dan direct aan patiënten kunnen worden aangeboden. Op die manier kan het product sneller naar de markt worden gebracht.

Het volledige digitale zorgpad wordt vanaf begin 2024 binnen ZGT geïntroduceerd, waarbij in eerste instantie een kleine groep patiënten wordt gevraagd om met de app te werken. Na verificatie van de optimale werking en de tevredenheid van gebruikers, wordt de app aan een grotere groep patiënten beschikbaar gesteld. Het uiteindelijke doel is om het digitale zorgpad breder beschikbaar te stellen zodat diabetespatiënten mogelijk zelfs buiten ziekenhuizen goed kunnen worden ondersteund.