MedMij bespreekt nieuwste versie afsprakenstelsel met ICT-leveranciers

wo 21 februari 2018 - 10:10
Ontbijt-MedMij
Standaarden
Nieuws

Standaardenorganisatie MedMij levert nog in februari een nieuwe versie op van het afsprakenstelsel rondom het gelijknamige raamwerk voor informatie-uitwisseling. Deze 0.9 versie wordt onder meer op donderdag 22 maart besproken, tijdens de tweede editie van het Helemaal-bij-MedMij-ontbijt.

De ontbijtsessie is bedoeld om ICT-leveranciers (op gebieden zoals EPD’s, HIS etc) bij te praten over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van standaarden en afspraken waarmee informatie-uitwisselen en delen in de zorg vereenvoudigd moet worden. Het afgelopen jaar zijn al regelmatig bouwblokken van het MedMij-stelsel naar buiten gebracht. MedMij neemt, samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het programma Gespecificeerde Toestemming (GTS), deel aan een Proof of Concept (PoC). Dit programma heet PROVES. Tijdens het ontbijt worden ICT-leveranciers ook geïnformeerd over de stand van zaken binnen PROVES en specifiek over de onderwerpen die van belang zijn voor MedMij binnen deze POC.

Uitrol vanaf dit jaar

MedMij is het raamwerk van afspraken en standaarden voor toegang tot en uitwisseling van medische gegevens. Vanaf 2018 wordt het raamwerk geleidelijk uitgerold. Informatie die tot op heden in losse systemen van zorgverleners zit, gaat stromen naar de patiënt. Zorggebruikers, zorgverleners en leveranciers moeten hier de vruchten van plukken. MedMij is een initiatief van het Informatieberaad, de brede coalitie van patiënten, zorgaanbieders, verzekeraars en overheid die samen werken aan een betere informatievoorziening in de Nederlandse gezondheidszorg. Recent nog besloot MedMij om zijn achterban te verbreden. Ook organisaties die niet direct bij MedMij betrokken zijn maar wel standaarden ontwikkelen, worden uitgenodigd om bij te dragen aan het stelsel.