MedMij introduceert deel twee eAfspraak

12 september 2018
Nieuws
De standaard eAfspraak is in stappen ontwikkeld. In 2017 hebben MedMij en e-health kennisinstituut Nictiz zich gericht op het eerste deel: patiënten kunnen afspraken inzien en zorgverleners kunnen wijzigingen naar hun patiënten sturen. Een patiënt kan zo gemakkelijk en overzichtelijk bijhouden wanneer een controle in het ziekenhuis staat gepland. Nu ook eAfspraak fase 2 gereed is kan een patiënt ook zelf een afspraak met een zorgverlener inplannen, verplaatsen of verwijderen. Zo krijgt de patiënt het inzicht in zijn afspraken en kan hij deze zelf beheren. Het eerste en nu ook het tweede deel van de standaard is tot stand gekomen na diverse expertsessies, openbare consultatierondes en veldconsultaties.

Inhoud van standaard eAfspraak

De standaard eAfspraak beschrijft de informatievelden waaruit een afspraak is opgebouwd, ongeacht de zorgverlener en het softwarepakket wat hij of zij gebruikt. In het datamodel zijn de soorten afspraken beschreven, met wie en waar de afspraak plaatsvindt en of deze afspraak samenhangt met andere afspraken (bijvoorbeeld bij een reeks van bepaalde onderzoeken). Zo kan het PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) van de cliënt elke afspraak herkennen vanuit alle verschillende softwarepakketten. Daarnaast is beschreven hoe een patiënt vanuit zijn PGO een afspraak kan volgen, plannen, wijzigen en annuleren en dat het PGO hem helpt herinneren aan aanstaande afspraken. Verder komen zaken aan bod zoals vanuit het PGO aanvragen van afspraken, inzage door mantelzorgers, familie en andere zorgverleners en de mogelijkheid van groepsafspraken.

Specificaties en technische details

De specificaties voor eAfspraak bestaan uit functionele ontwerpen en technische uitwerkingen en worden onderdeel van het MedMij Afsprakenstelsel. Het afsprakenstelsel verwijst naar de functionele ontwerpen, die op hun beurt verwijzen naar de technische specificaties. Het functioneel ontwerp bevat een use case beschrijving over het beheren van afspraken door de patiënt. Dit geeft overzicht voor productmanagers, architecten en ontwerpers maar ook voor bouwers en testers van softwareleveranciers. De publicatie bevat een FHIR-implementatiegids met daarin technische details over het opvragen, aanmaken en wijzigen van afspraken door de patiënt. De specificatie is sterk gebaseerd op de Scheduling specificatie die gebruikt wordt in de VS en beschrijft hoe softwareleveranciers FHIR moeten toepassen voor deze use case. Doelgroep voor de technische specificaties zijn vooral bouwers en testers van softwareleveranciers.

Over MedMij

Het MedMij-programma is enkele jaren terug opgericht vanuit het Informatieberaad Zorg en wordt onder meer door de Patiëntenfederatie uitgevoerd. Het komend jaar loopt het programma nog door naast een stichting die (juridische) overeenkomsten kan sluiten. Momenteel zoekt MedMij bestuurders voor de stichting. Een conceptversie van het MedMij-afsprakenstelsel 1.1 is begin juli geïntroduceerd. In september wordt de definitieve versie verwacht. Leveranciers van informatiesystemen en PGO’s kunnen deze standaarden in hun software opnemen. Zo’n 72 van hen hebben zich als kandidaat-deelnemer aan MedMij aangemeld. Het afsprakenstelsel wordt het komende jaar met meer standaarden uitgebreid. Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!