MedMij levert definitieve afsprakenstelsel 1.1 op

1 oktober 2018
MedMij
Gegevensuitwisseling
Nieuws

MedMij maakt bekend dat het MedMij Afsprakenstelsel 1.1 heeft opgeleverd, het afsprakenkader waaraan PGO- en ICT-leveranciers moeten voldoen om deelnemer van MedMij te worden. In totaal werd er meer dan twee jaar aan gewerkt en verschenen er verschillende versies van het afsprakenstelsel.

Het stelsel bevat afspraken op verschillende gebieden, zoals juridisch, technisch en informatiebeveiliging. Door deelnemer te worden van het MedMij Afsprakenstelsel verbinden partijen zoals ICT-leveranciers en aanbieders van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) zich aan deze set van afspraken. Eindgebruikers moeten zo verzekerd zijn van veilige en vertrouwde gegevensuitwisseling.

Afsprakenstelsel: van 0.1 tot 1.0

In eerste instantie was er de 0.1-versie voor consultatie door de markt. Mede gevoed door de feedback die binnenkwam verscheen de 0.3-versie, die gebruikt is voor een risicoanalyse en eerste privacy gap analyse. Voor de start van testprojecten binnen PROVES (de proof of concept waarmee MedMij in de praktijk beproefd wordt) verschenen versie 0.8 en later in het traject 1.0. Afgelopen zomer verscheen de conceptversie van het afsprakenstelsel 1.1. Aan de hand van deze versie konden partijen bepalen of ze kandidaat-deelnemer van MedMij wilden worden en – in het geval van PGO-leveranciers – een subsidieaanvraag te doen. MedMij was echter nog niet zo ver dat alle wijzigingen voor de definitieve release 1.1 al klaar waren op het moment dat de subsidieregeling van kracht ging.

Voorlopig geen wijzigingen meer

Er zijn in de nieuwste versie nog een paar zaken aangepast of toegevoegd. Het gaat hierbij om een beperkt aantal kleine wijzigingen, laat het MedMij-programma weten: de huidige versie verschilt namelijk niet veel van de eerder opgeleverde conceptversie. Kandidaat-deelnemers (72 PGO-aanbieders en ICT-leveranciers hebben zich aangemeld) kunnen met deze release het verdere toetredingsproces in en straks – na het doorlopen van het acceptatie- en kwalificatietraject – officieel deelnemer worden. Voorlopig zal er niets veranderen aan deze release, maar het afsprakenstelsel blijft zich in te toekomst doorontwikkelen en zal dus ook aangepast worden.

Openbare consultaties MedMij

MedMij is inmiddels ook met een openbare consultatie begonnen om feedback te krijgen op het afsprakenstelsel. Ook wil men inzicht krijgen in eventuele aandachtspunten bij implementatie van PGO's die deelnemer zijn aan het Afsprakenstelsel en bij de doorontwikkeling daarvan. De consultatie loopt tot en met 22 oktober. Verder loopt er nog een open consultatie met betrekking tot de specificaties voor de Basisgegevens GGZ tot 22 oktober.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!