Meedenken over AI in de langdurige zorg

wo 5 juni 2024 - 14:00
AI
Nieuws

Welke invloed mag Artificial Intelligence hebben op het zorgproces? Voor het beantwoorden van deze vraag roept Vilans de hulp in van onder meer zorgverleners. Ook Vilans ziet een steeds grotere rol weggelegd voor het gebruik van AI in de zorg. Het biedt kansen maar volgens Vilans ook ethische en sociale uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van privacy, menselijke autonomie, eerlijkheid en vertrouwen. Hoe ga je daar goed mee om?

Vilans erkent de uitdagingen van AI en wil de zorgsector ondersteunen om op een bewuste manier met deze ontwikkelingen om te gaan. Daarom zoekt Vilans zorgorganisaties die willen meedenken en willen werken aan concrete stappen voor de praktijk.

Slimme zorgtechnologie vaker ingezet

Bekend is dat ook binnen de langdurige zorg al gebruik wordt gemaakt van slimme toepassingen die de zorgverlening voor cliënten en zorgverleners verlichten. Deze slimme zorgtechnologieën bieden bijvoorbeeld inzichten in de behoeften van cliënten, de effecten van bepaalde interventies, of wat we kunnen verwachten in de nabije toekomst, zo weet ook Vilans. Techniek kan helpen om in te schatten of iemand gaat vallen of dat er een blaasontsteking aan zit te komen. Sensoren, beeldinterpreterende camera’s, spraakgestuurd rapporteren of planningtools doen hun intrede. Vilans heeft over die ontwikkelen al eens een whitepaper uitgegeven.

Beschikbaarheid van data helpt mee

Bovenstaande ontwikkelingen worden sterk gedreven door de toenemende beschikbaarheid van data, de toenemende rekenkracht van computers en de toenemende mogelijkheden van artificiële intelligentie (AI) die data verwerkt tot output zoals voorspellingen en aanbevelingen. Naast de mogelijkheden die AI biedt zijn er ook toenemende, sociale en ethische uitdagingen waarover Vilans graag in gesprek gaat.

Volgens Vilans zijn de meeste AI-toepassingen in de langdurige zorg nu nog ‘jong en onvolwassen’ en dus is er ook ruimte voor verbetering. Om AI-ondersteunende zorg verder vorm te geven worden zorgorganisaties opgeroepen om mee te praten.

Oproep en aanmelden

Vilans is van mening dat zorgverleners en andere gebruikers van AI in de ouderenzorg de technologische innovaties niet zomaar over zich heen hoeven laten te komen. “Alleen al door mee te denken over AI-ondersteunde zorg binnen de eigen organisatie, kun je actief bijdragen aan de transformatie naar verantwoorde AI-ondersteunde zorg.”

Organisaties die willen meedenken over een verantwoorde AI-ondersteunde langdurige zorg kunnen zich aanmelden bij Dirk Lukkien van Vilans.

AI-commissie

Ook op andere vakgebieden in de zorg worden zorgverleners voorbereid op de inzet van AI-technologie. Bijvoorbeeld medisch specialisten. Om hen optimaal te ondersteunen en voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen omtrent AI, heeft de Federatie Medisch Specialisten de commissie AI opgericht. Dit onderwerp komt ook terug in de visie Medisch Specialist 2035.