Met Spoed Beschikbaar maakt doorstart

11 juni 2024
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Sinds 2020 heeft het programma Met Spoed Beschikbaar de spoedzorg drie jaar lang ondersteund met het implementeren van de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg. ICTU, de onpartijdige advies- en projectenorganisatie binnen de overheid, maakt nu een plan van aanpak om dit programma een doorstart te geven. Doel is om de implementatie van de richtlijn een boost te geven met behulp van een vernieuwd implementatieteam.

Schade aan de gezondheid of overlijden van een patiënt voorkómen als gevolg van een acute levensbedreigende aandoening of een ongeval. Dat is hét doel van acute zorg. Elke seconde is dan van levensbelang, maar vaak zijn de patiënten niet in staat om belangrijke medische informatie over zichzelf te geven. De partijen in de acute zorg hebben daarom in de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg vastgelegd welke gegevens van belang zijn om direct digitaal te kunnen uitwisselen in dergelijke spoedsituaties.

Voor een succesvolle implementatie en om te zorgen dat uiteindelijk alle organisaties met de richtlijn gaan werken, is het belangrijk om partijen met elkaar te verbinden. Ook is er gerichte aandacht en ondersteuning nodig voor zowel werkafspraken en -processen als techniek. Doel van de implementatie is om betere gezondheidsuitkomsten te realiseren, het zorgproces efficiënter en sneller te maken, het werkplezier voor zorgverleners te vergroten en de kwaliteit van het zorgproces te verbeteren.

Doorstart

Nadat in de afgelopen jaren diverse koploperprojecten zijn uitgevoerd, onder andere in de regio Rotterdam, Groningen en Limburg, maakt ICTU nu een plan van aanpak voor de verdere implementatie van de richtlijn. Hiervoor werkt de organisatie samen met Nictiz, de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, koepelorganisaties in de spoedzorgketen, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Na voltooiing van het plan van aanpak eind juni 2024, zal de stuurgroep beslissen over de doorstart van het programma, die gepland staat voor juli 2024.

Organisaties die met de richtlijn aan de slag willen, kunnen nog steeds terecht op de website van Met Spoed Beschikbaar. Op deze website staat onder andere achtergrondinformatie over de richtlijn. Ook biedt de website een toolkit met onder andere stappenplannen, zorgverlener- en patiëntjourney’s en communicatieposters.

IZA en Wegiz

In het IZA (Integraal Zorgakkoord) heeft de acute zorg een nadrukkelijke plek. Digitale gegevensuitwisseling wordt gezien als belangrijke randvoorwaarde voor een soepele samenwerking. Vanwege dit belang is gegevensuitwisseling in de acute zorg opgenomen op de Meerjarenagenda van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), die op 1 juli 2023 in werking is getreden.

Dat houdt in dat het elektronisch en gestandaardiseerd uitwisselen van gegevens over een paar jaar wettelijk verplicht is. In de richtlijn staat welke informatie, door wie, op welk moment uitgewisseld moet worden om spoedzorg voor patiënten te ondersteunen. ICTU adviseert het ministerie van VWS hierover. Bij een doorstart van het programma Met Spoed Beschikbaar komen het wetgevings- en implementatietraject straks in één programma.