Na de ICT&health World Conference wil je direct doorpakken!

2 mei 2024
Digitalisering
Nieuws

In de zijsessies van Digizo.nu op de ICT&health World Conference (14 t/m 16 mei in het MECC) licht het platform toe op welke wijze zij organisaties ondersteunen bij hun zorgtransformaties. Ze gaan hierbij in op de kansen en de uitdagingen. Deze sessies zijn aan hen ter beschikking gesteld door ZN. Met de hoofdboodschap om met digitalisering bij te dragen aan de uitdagingen om de toegankelijkheid van de zorg en ondersteuning in Nederland te vergroten. U kunt aan drie zijsessies deelnemen. Hun stand is ingericht als ontmoetingsplek: het goede gesprek staat hierin centraal!

‘Het is voor ons belangrijk om enerzijds zorginstellingen, zorgverleners, patiënten en leveranciers te enthousiasmeren en anderzijds het gesprek aan te gaan met deze mensen. Om te horen waar we ze mee kunnen helpen. Daar is een event als dit uitermate geschikt voor, aldus Loren Kruseman, coördinator Opschaling. Het congres gaat een boost geven om daadwerkelijk je (zorg)processen anders in te richten. Er is zoveel know-how, ervaring en inspiratie aanwezig, dat je na je bezoek aan ICT&health direct wil doorpakken.’

Thuismonitoring showcase

In de presentatie, ‘Hybride zorg vanuit de praktijk, zo kan het ook’, staat een showcase centraal van het Jeroen Bosch Monitoring Centrum. We hebben het hier over thuismonitoring. Het is een rondetafelgesprek tussen zorgverlener, patiënt, huisarts en programmamanager van Jeroen Bosch Huisartsen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Eén van de Koplopers in Nederland op het gebied van hybride zorgverlening. Waarbij Digizo.nu en het Vliegwiel de hosts zijn. Twee programma’s die samen werken om bewezen digitale en hybride processen in de zorg en ondersteuning op te schalen.

e-Health-platforms GGZ als voorbeeld

In de sessie ‘Opschaling van hybride behandelen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)’ leggen we uit wat Digizo.nu exact doet en hoe we het doen. Om het tot de verbeelding te laten spreken, nemen we het zorgproces ‘behandelen met eHealth-platforms in de GGZ’ als voorbeeld. We laten alles de revue passeren: van de theorie naar de praktijk, hoe we samen als sector hybride processen opschalen, problemen in het systeem aanpakken en vooral hoe we van elkaar leren om hybride zorg op grote schaal te realiseren.

Samenwerking met bedrijven

In de laatste sessie richten we ons op bedrijven. Bedrijven leveren de technologie en kennis die wordt ingezet om processen in de zorg digitaal te ondersteunen of zelfs compleet te digitaliseren. We vertellen graag wat we kunnen betekenen voor deze bedrijven en hoe we gezamenlijk de transformatie in de zorg in beweging kunnen brengen.

Ontmoetingsplek

We richten onze stand in als een ontmoetingsplek. Digizo.nu is opgericht door alle 14 IZA-partijen en vanuit die hoedanigheid staan we ook op het congres. Gezamenlijk. We gaan heel graag in gesprek met zorgorganisaties, zorgverleners en zorgprofessionals die hun (zorg)processen willen transformeren om efficiënter te werken door integratie van digitale en hybride toepassingen. Iedereen is welkom!

Praktische insteek

In de zijsessies krijgt u meer inzicht hoe we gezamenlijk, als 14 IZA partijen, hybride processen breed opschalen in de zorg en ondersteuning. Maar ook hoe knelpunten en problemen in het systeem aangepakt en opgelost worden om de weg vrij te maken om hybride zorg op grote schaal te realiseren. Ook voorzien we bedrijven/leveranciers van advies over de stappen die genomen moeten worden om hun oplossingen nóg beter te laten aansluiten op de uitdagingen in de zorg

Meer tijd voor patiënt

Dat hybride zorg écht een merkbare impact heeft in de spreekkamer of in de huiskamer – voor de patiënt, inwoner en zorgverlener. Dat er daadwerkelijk meer tijd is voor die patiënt of cliënt die het echt nodig heeft.