Nederland is vijfde in de wereld op gebied van kankerinnovaties  

6 februari 2024
Kankerinnovaties
Onderzoek
Nieuws

Nederland speelt inmiddels een prominente rol op het internationale toneel wat betreft innovaties omtrent kanker-gerelateerde uitvindingen. Een recente studie van het Europees Octrooibureau (EOB), officieel bekend als het European Patent Office (EPO), onthult dat Nederland wereldwijd zelfs een opmerkelijke vijfde plaats inneemt en dat is voor een klein land een prestatie van formaat.

De studie van EPO ‘Octrooien en innovatie tegen kanker’ toont een stijging van 70 procent in innovatieve technologieën gericht op kanker tussen 2015 en 2021. Deze significante toename, gemeten door het aantal internationale octrooifamilies (IPFs), laat zien hoe toegewijd kennispartners over de hele wereld zijn om deze ziekte op vernieuwende wijze te bestrijden. Met meer dan 140.000 uitvindingen, die in de afgelopen vijftig jaar zijn gepubliceerd, laat die periode een ongekende groei zien in de ontwikkeling van technologieën om kanker te bestrijden.

VS is leidend in kankerinnovaties

De studie biedt ook inzicht in de globale verdeling van innovatie, waarbij de Verenigde Staten zich profileren als een sterke leider met bijna 50% van alle IPFs van 2002 tot 2021. Dit onderstreept de dominante positie van de VS in de ontwikkeling van aan kanker gerateerde technologie. Europa neemt, met de EU27, een sterke tweede plaats in. Binnen Europa blijft Duitsland, net als voorgaande jaren duidelijk hofleverancier van kankerinnovaties. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zwitserland, en Nederland zijn echter duidelijk bezig met een inhaalslag.

140.000 uitvindingen op online platform

EPO maakt tevens bekend dat de organisatie een nieuwe online platform ‘Technologies combatting cancer’ heeft geïntroduceerd waarmee innovators beter op weg kunnen worden geholpen. Dit platform maakt het eenvoudiger voor ontwikkelaars om relevante octrooidatabases te doorzoeken met vooraf gedefinieerde zoekopdrachten. Het bevat zelfs meer dan de 140.000 uitvindingen waarop de genoemde studie is gebaseerd.

EPO-voorzitter António Campinos legt uit: “Het platform dat we op 1 februari 2024 hebben gelanceerd, kan een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van kanker. Dit krijgt invulling door wetenschappers te voorzien van technische informatie en inzichten om onderzoek te stimuleren en hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe levensreddende technologieën. In Europa staan we op de tweede plaats als het gaat om de ontwikkeling van kankerinnovaties, maar we kunnen en moeten veel meer doen - zeker als je bedenkt dat er de komende jaren naar verwachting een toename van het aantal kankerdiagnoses zal zijn.”

“Bovendien is de Deep Tech Finder-tool geactualiseerd, waardoor bijna 8.000 Europese startups met octrooiaanvragen in kaart worden gebracht, inclusief filters voor 17 verschillende aan kanker gerelateerde technologieën. Deze tool helpt  investeerders en potentiële partners bij hun zoektocht naar nieuwe kankertechnologieën binnen de ‘deeptech-sector’.”

Nederland onderscheidt zich met kankerinnovaties

Nederland onderscheidt zich niet alleen op Europees niveau, maar ook wereldwijd, met een aanzienlijke bijdrage van meer dan 8 procent aan alle internationale octrooifamilies afkomstig van Europese aanvragers. Philips, een toonaangevend bedrijf in de diagnose en behandeling van kanker, is verantwoordelijk voor meer dan de helft van deze bijdragen. Het bedrijf is sowieso één van de belangrijkste aanvragers van octrooien omtrent zorgtechnologie. Nederland werkt ook gericht samen met andere landen, zoals tijdens een recente innovatiemissie naar India, om bijvoorbeeld kennis te delen rond de inzet van AI bij kanker.  

De bijdrage van Nederland aan kankerinnovaties in de strijd tegen kanker wordt verder versterkt door de rol van universiteiten, onderzoeksinstellingen en startups. Instellingen zoals de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Nederlands Kanker Instituut en het Leids Universitair Medisch Centrum leveren een substantiële bijdrage met hun octrooiaanvragen. Tot slot maken de resultaten van de studie goed duidelijk wat het potentieel van kankerinnovaties is om levens ter redden. Inmiddels zijn er volgens de auteurs al meer dan vijf miljoen levens gered dankzij vernieuwende ontwikkelingen in de oncologie.