Nieuw dataplatform moet digitale samenwerking stimuleren

11 september 2023
Business executives working together and using digital  tablet a
Samenwerking
Nieuws

Deloitte heeft, in samenwerking met Google en zorgverleners, het Pragmedic-platform ontwikkeld en gelanceerd. Het doel van dit platform is volgens Deloitte om digitale samenwerking in de zorgketen te verbeteren, data beschikbaar te maken voor alle relevante partijen en om innovatie te stimuleren. Zo moet het opschalen van digitale toepassingen zoals e-health en digitale data-uitwisseling ondersteund worden.

Tot nu toe blijft die digitalisering en de beloften van digitale samenwerking om uitdagingen in de zorgsector te helpen mitigeren, achter bij de behoeften, zo stelt Deloitte. Ondanks de vele mogelijkheden van digitalisering blijft het potentieel vaak onbenut. Dat geldt voor e-health toepassingen voor monitoring op afstand, maar ook voor algoritmen die diagnostiek verbeteren.

Uitwisseling data niet vanzelfsprekend

De kern van deze problematiek ligt voor een groot deel bij het gebrek aan standaard, veilige digitale gegevensuitwisseling. Hier wordt wel aan gewerkt via wetgeving zoals Wegiz en EHDS, en de Visie en Strategie op het Gezondheidsinformatiestelsel van VWS. Maar vooralsnog is het uitwisselen van gegevens niet vanzelfsprekend en is data beperkt beschikbaar voor primair (voor de patiënt) en secundair gebruik (onder meer medisch-wetenschappelijk onderzoek).

Gegevens van patiënten en cliënten zijn vaak verspreid over verschillende zorgverleners, zo schetst Deloitte de huidige situatie. Ze zijn opgeslagen in allerlei formaten: e-mails, tekstdocumenten, medische beelden op DVD (hoewel de dvd via DVDexit steeds verder uitgebannen wordt). Daarnaast loopt de uitwisseling vaak via verschillende kanalen, zoals post en fax. Dit remt niet alleen de samenwerking en innovatie, maar zorgt ook voor extra kosten en onnodige (administratieve) handelingen.

Samenwerking, gegevensuitwisseling, innovatie

Met deze complexe, vaak onderling verweefde problematiek in gedachten is Pragmedic ontwikkeld, als een ‘gestroomlijnd platform voor digitale samenwerking, gegevensuitwisseling en innovatie’. Pragmedic is gebaseerd op technologie van internet-concern Google. Deloitte benadrukt dat het platform veilig is, gebaseerd op open standaarden en veel flexibiliteit biedt. Ook zou er geen sprake zijn van vendor lock-in. Deze duurzame en open oplossing zorgt dat artsen en verpleegkundigen hun tijd kunnen besteden aan de patiënt en niet aan administratie.

Het platform belooft een aantal verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie van gegevensuitwisseling:

  • Regie bij de patiënt: inzicht in eigen gegevens leidt tot geïnformeerde beslissingen en meer participatie.
  • Betere zorg en onderzoek: toegang tot meer en relevante patiëntgegevens leidt tot betere uitkomsten, diagnoses en behandelingen.
  • Duurzame inzet van zorgverleners: betere coördinatie tussen zorgverleners en minder zorgadministratie betekent meer directe zorgtijd en lagere kosten.
  • Ontzorgde professionals: direct inzicht in en overzicht van patiëntgegevens ontlast en brengt zorgverleners terug naar de kern: zorg verlenen.
  • Meer innovatie: nieuwe inzichten en innovatieve oplossingen bieden mogelijkheden voor het identificeren van trends en nieuwe behandelmethoden.

Met zorgverleners ontwikkeld

Pragmedic is volgens Deloitte samen met zorgverleners ontwikkeld. Het zorgt ervoor dat patiëntdata, na toestemming, voor de juiste partijen beschikbaar is in een helder en actueel online overzicht. Gestructureerde of ongestructureerde gegevens, beelden of verslagen: alle informatie wordt gebruiksvriendelijk, veilig en stabiel uitgewisseld.

‘Zo krijgen zorgverleners een completer beeld van de mensen die zij behandelen, kunnen ze gegevens moeiteloos aan hun eigen dossiers toevoegen en is data beschikbaar voor onderzoek en innovatie,’ meent Deloitte. De onderliggende technologie zou zich al internationaal bewezen hebben.