Nieuw mondiaal data-initiatief moet zorguitgaven beperken

16 januari 2024
Medical Data Form
Digitalisering
Nieuws

Het Center for Health and Healthcare (CHH) van het World Economic Forum heeft begin dit jaar het Digital Healthcare Transformation Initiative gelanceerd. Dit initiatief moet datagestuurde zorgsystemen verbeteren om zo de efficiëntie en effectiviteit van de zorg voor mensen met een ziekte te verbeteren. Zo moet het mogelijk zijn om mondiaal tot 1,8 biljoen dollar te besparen op uitgaven die geen of minimale bijdragen leveren aan positieve gezondheidsresultaten.

Er is volgens het CHH in toenemende mate sprake van een digitale transformatie in veel zorgsystemen, waarbij data en AI-toepassingen gecombineerd worden om waardegebaseerde gezondheidszorg te ondersteunen. Het ontsluiten van het potentieel van datagestuurde digitale hulpmiddelen kan een revolutie teweegbrengen in de gezondheidszorgsystemen op wereldschaal en een nieuw tijdperk van waardegedreven gezondheidszorg inluiden. Bovendien kunnen zorguitgaven sterk teruggedrongen worden.

Enorme groei data

En de hoeveelheid data om waardegestuurde zorg op te baseren, groeit enorm. Alleen al in 2020 genereerde zorgstelsels mondiaal zo’n 2,3 zettabytes aan gegevens, goed voor zo’n 2 biljoen dvd’s vol data. En de komende zeven jaar zal de mondiale zorgsector uitgroeien tot de grootste producent van data, goed voor 30 procent van het jaarlijkse totaal. Door mensen zelf gegenereerde zorgdata dragen hier steeds meer aan bij, zoals het gebruik van naar verwachting zo’n 40 miljoen wearables. Dit zal uiteindelijk goed zijn voor zo’n 75 procent van alle zorgdata.

Momenteel blijft 97 procent van alle gegenereerde zorgdata on- of onderbenut, zo stelt het CHH. In 77 procent van alle zorgsystemen wereldwijd bestaat geen coherente, geïntegreerde analysestrategie om patiëntenzorg of processen te verbeteren. Een gemiste kans, aldus de WEF-organisatie: zowel voor betere patiëntuitkomsten als het duurzaam terugdringen van de lokale, regionale en mondiale gezondheidszorgkosten.

Verreikende toepassingen

De potentiële toepassingen van het beter benutten van zorggegevens zijn verreikend:

  • Chronische ziekten voorkomen: gebruik maken van gegevens en analyses op patiëntniveau om chronische ziekten zoals diabetes en stofwisselingsstoornissen proactief aan te pakken.
  • Vroege diagnose: gebruik van datamodellering en kunstmatige intelligentie (AI) in diagnostiek, genetica en beeldherkenning om levensbedreigende ziekten in hun ontluikende stadia te identificeren.
  • Beheer van chronische aandoeningen op afstand: gebruik maken van verbonden apparaten en realtime interventies om chronische aandoeningen te beheren die verder gaan dan de traditionele gezondheidszorgomgeving.
  • Bevordering van gelijkheid in de gezondheidszorg: het vergemakkelijken van de mondiale toegang tot gezondheidszorg, waardoor de reis naar gelijkheid in de gezondheidszorg op mondiale schaal wordt versneld.

Beter gebruik zorgdata

Het doeltreffender en efficiënter benutten van beschikbare zorgdata belooft superieure en efficiëntere behandelingen, evenals het vrijmaken van schaarse middelen - zowel financiële als menselijke - binnen de onder druk staande gezondheidszorgsystemen. Met een verwacht mondiaal tekort van zo'n 10 miljoen zorgprofessionals tegen 2030, is het gebruik van technologie van cruciaal belang om dit tekort te beperken.

Het CHH benadrukt dat de sleutel tot de transformatie van de mondiale gezondheidszorg ligt in ons vermogen om de overvloed aan beschikbare informatie te omarmen en te optimaliseren. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt voor een toekomst die niet alleen gezonder, maar ook duurzamer is.

Beperken zorguitgaven groot winstpunt

Alleen al het beperken van de groei van zorgkosten is een enorm potentieel winstpunt. De mondiale uitgaven aan gezondheidszorg zijn de afgelopen twintig jaar in reële termen meer dan verdubbeld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben landen in 2020 zo’n 9 biljoen dollar uitgegeven aan gezondheidszorg – 11 procent van het mondiale bruto binnenlands product.

En een aanzienlijk deel van deze uitgaven, zo’n 1,8 biljoen dollar, hebben geen of nauwelijks positieve impact op gezondheidsresultaten. Bovendien zijn deze uitgaven zeer ongelijk verdeeld. Ongeveer 4,5 miljard mensen in ontwikkelende landen hebben geen dekking voor essentiële gezondheidszorg. Omdat in veel landen begrotingen onder druk staan, zal financiële hulp aan minder bedeelde landen waarschijnlijk niet toenemen. Universele gezondheidszorgdekking, een belangrijke Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG) van de VN, lijkt dan ook nog ver weg.

Grens zorguitgaven in zicht

De meeste ontwikkelde economieën naderen ook de grens van wat zij zich zelf kunnen veroorloven om aan gezondheidszorg uit te geven. Er is groeiende bezorgdheid over de duurzaamheid van zorgsystemen wereldwijd, omdat de kosten exponentieel stijgen en de gezondheidszorgbudgetten onder zware druk komen te staan. In Nederland gaat het bijvoorbeeld om een groei van 97 miljard euro in 2019 naar 174 miljard euro in 2040.

Het elimineren van inefficiënties in de gezondheidszorg zou jaarlijks ongeveer een vijfde van de gezondheidszorguitgaven in de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) kunnen besparen, en alleen al in de VS zo'n 1 biljoen dollar per jaar, schrijft het CHH.

Snellere transformatie

Sinds 2016 werkt het Forum al samen met partners om de transformatie van zorgsystemen wereldwijd te versnellen. Dit betreft onder meer de ontwikkeling van het allereerste mondiale raamwerk voor de transformatie van gezondheidszorgsystemen, waarbij private en publieke sectoren samen worden gebracht om de patiëntresultaten te verbeteren via de Global Coalition for Value in Healthcare.

Voortbouwend hierop werkt het Forum nu aan het ondersteunen van de transformatie van de gezondheidszorg door middel van digitale gezondheidszorg met een waardegedreven aanpak. Het doel van het Digital Healthcare Transformation-initiatief is om gezondheidszorgsystemen uit te rusten om datagestuurde tools beter te kunnen benutten om de efficiëntie en effectiviteit te verbeteren. Hierbij wordt samengewerkt met ruim 50 topleiders uit de publieke sector, de IT-industrie en investeerders.

Meer samenwerken

Om het potentieel van digitale data en AI te ontsluiten, moeten belanghebbenden in de gezondheidszorg, waaronder patiënten, investeerders, toezichthouders en grote technologiebedrijven, samenwerken op vijf overkoepelende gebieden, zo stelt het CHH tot slot:

  • Data: ontgrendel de waarde en stroom van data, waardoor digitale toepassingen impact kunnen creëren.
  • Financiering en prikkels: breng prikkels onder belanghebbenden op één lijn en zorg voor financiering zodat digitaal kan worden opgeschaald.
  • Technologie en analyse: bouw een sterke basis voor technologie en analyse die waarde uit gegevens kan halen.
  • Hybride gezondheidszorg: versterk de digitale mogelijkheden en het gebruikersontwerp om de implementatie te vergemakkelijken.
  • Regelgeving en beleid: ontwikkel geschikte digitale regelgeving en beleid.