Nieuwe hoogleraar focust op thuismonitoring hartpatiënten  

16 augustus 2023
cardioloog
Monitoring
Nieuws

Hareld Kemps, een vooraanstaand (sport)cardioloog in Máxima Medisch Centrum, is aangesteld als hoogleraar aan de faculteit Industrial Design van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Onder de noemer 'Remote Patient Management in Chronic Cardiac Care' zal Kemps zijn expertise inzetten om een brug te slaan tussen design, engineering, zorgorganisatie en kunstmatige intelligentie (AI). Zijn onderzoek focust in het bijzonder op thuismonitoring van hartpatiënten, waarbij innovatieve AI-toepassingen een cruciale rol zullen spelen.

Het doel van Kemps is het verbeteren van de zorg voor chronische hartpatiënten, waarbij de nadruk ligt op gepersonaliseerde zorg én kosteneffectiviteit. Door het integreren van thuismonitoring, telebegeleiding en telerevalidatie wil de kersverse hoogleraar aantonen dat een op maat gemaakt programma voor telerevalidatie op de lange termijn kan leiden tot meer zelfstandigheid voor de patiënten en tegelijkertijd de zorgconsumptie kan verminderen.

In zijn nieuwe rol streeft hij ernaar om de oudere patiënten met hartfalen zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis te houden. Hij is vastberaden om de traditionele zorggrenzen te doorbreken en heeft in het bijzonder interesse in het ontwikkelen en implementeren van geavanceerde technologieën en zorgtrajecten, die patiënten in staat stellen hun ziekte te managen in  de vertrouwde omgeving van hun huis.

AI-gestuurde sensoren

De nauwe samenwerking tussen de faculteit Industrial Design van de TU/e en Máxima Medisch Centrum biedt een unieke gelegenheid om grensverleggend onderzoek uit te voeren. Kemps en zijn team zullen zich richten op het ontwerp, de implementatie van technologie en wetenschappelijke ontdekkingen op het gebied van hartrevalidatie en afstandsmonitoring.

Door AI-gestuurde sensoren en algoritmen te ontwikkelen voor thuismonitoring van gedrag en gezondheid, zal het onderzoeksteam de weg effenen voor het voorspellen van klinische verslechteringen bij complexe hartpatiënten. Een ander aspect van dit initiatief omvat het creëren van de meest effectieve manieren om deze gegevens zowel voor patiënten als zorgverleners begrijpelijk en bruikbaar te presenteren.

Hoogleraar monitort master athletes

Een andere interesse van Kemps betreft de sportwereld. Hij richt zich met onderzoek bij voorbeeld op oudere sporters, ook wel bekend als 'master athletes'. Hier combineert Kemps de eerder genoemde disciplines met de specifieke behoeften van deze doelgroep. Hij wil deze atleten helpen bij het verantwoord beoefenen van sport met behulp van moderne wearables zoals hartslag- en vermogensmeters, en op maat gemaakte coaching. Deze benadering heeft tot doel angsten rondom sport te verminderen en tegelijkertijd het risico op hart- en vaatproblemen te minimaliseren, terwijl sportplezier wordt gestimuleerd. De expertise van de nieuwe hoogleraar zal ongetwijfeld verder bijdragen aan het transformeren van de manier waarop chronische hartpatiënten worden behandeld, met een duidelijke focus op gepersonaliseerde zorg, kostenbeheersing en het bevorderen van de algehele levenskwaliteit.

Thuismonitoring hartpatiënten is trend

Niet alleen op TU/e en Máxima Medisch Centrum staat onderzoek omtrent de mogelijkheden van thuismonitoring van hartpatiënten en de gerichte inzet van AI hoog op de agenda. Dit vakgebied is trending en de afgelopen jaren wereldwijd bijzonder populair. Het HagaZiekenhuis zet, samen met Fitbit en de Google Cloud bijvoorbeeld een grote nieuwe stap op weg naar het laagdrempelig verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden gezondheidsdata om hartfalen te identificeren voordat de eerste symptomen zich uiten.

Een ander goed voorbeeld vinden we bij het  UMC Utrecht dat, met 28 andere ziekenhuizen, bezig is om te onderzoeken wanneer telebegeleiding bij  patiënten met hartfalen effectief is. In het Diakonessenhuis worden ook al sinds twee jaar  hartpatiënten van het ziekenhuis thuis gemonitord. Het gaat dan om patiënten die na een hartaanval weer naar huis mogen en mensen met hartfalen. En zo zijn er, alleen al in Nederland, nog vele actuele voorbeelden te vinden van slimme thuismonitoring van hartpatiënten waarbij onder meer AI wordt ingezet.