Nieuwe Nictiz-leergang Medisch terminoloog helpt met Eenheid van Taal

21 augustus 2023
Text dice cube concept Letter dices alphabet on wooden backgroun
Opleiding
Nieuws

Hoe beschrijf je de aandoening van een patiënt? Heb je het over een hartaanval of een myocardinfarct? In de zorg telt niet alleen elke minuut, maar ook elk woord. Eenheid van Taal is essentieel in digitale medische dossiers. Het zorgt voor een betere communicatie tussen zorgverleners onderling en met patiënten en dat houdt ook de statistieken – basis voor verder onderzoek – zuiver.

Om meer Eenheid van Taal te realiseren in het Nederlandse zorglandschap ontwikkelde Nictiz de leergang Medisch terminoloog. “Een goede uitwisseling van medische gegevens maakt de zorg secuurder,” licht Inge Soons het nut van de leergang toe. Bij het Nictiz Terminologiecentrum beheert zij verschillende terminologiestelsels en geeft advies over het gebruik ervan. Soons ontwikkelt trainingsmaterialen en coördineert de onderwijsactiviteiten.

Vanuit haar achtergrond in de geneeskunde slaat Soons een brug tussen zorg en ICT. Samen met Natasha Krul coördineert zij de nieuwe pilotopleiding Medisch terminoloog. Een leergang die door de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) alleen maar relevanter is geworden.

Tegengaan verwarring

“Voor één medische aandoening bestaan vaak verschillende termen. Dat wekt verwarring”, aldus Soons. “We moeten binnen de zorg naar een situatie waarin de zorgverlener, de computer en de patiënt exact weten wat er in een casus aan de hand is.”

Soons: “Zonder Eenheid van Taal kunnen zorgverleners in verwarring raken en fouten maken. Daarnaast worden data voor kwaliteitsbewaking, onderzoek en clinical decision support onzuiver zonder die Eenheid van Taal.”

Eenheid van taal

Om die Eenheid van Taal te bewerkstelligen, zijn medische terminologiestelsels ontwikkeld zoals SNOMED, G-standaard/IDMP en LOINC. Medische termen worden daarin gekoppeld aan een code die een computer kan begrijpen.

Soons: “Zo standaardiseren we de medische taal. Aan die concepten kunnen we verschillende termen koppelen. Als zorgverlener kun je dus nog steeds je eigen term gebruiken, maar door de gekoppelde code is de betekenis ervan voor iedereen duidelijk.”

Wegiz zet aan tot actie

Waarom heeft Nictiz de opleiding juist nu ontwikkeld? Door de digitalisering van de zorg is Eenheid van Taal essentieel, stelt Soons Inmiddels hebben de Eerste en Tweede Kamer de Wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) goedgekeurd. Die wet is per 1 juli 2023 in werking getreden.

“Voor onze samenwerkingspartners – koepelorganisaties, patiëntenverenigingen, ziekenhuizen, leveranciers et cetera – is de vrijblijvendheid er nu vanaf. Toepassing van medische terminologie kost tijd dus toen deze instanties nog niet wisten wat het hun op zou leveren, hebben zij de kat uit de boom gekeken. Maar nu moeten zij met deze nieuwe wet aan de slag. Daarvoor kloppen zij bij het Terminologiecentrum van Nictiz aan.”

Door meer mensen op te leiden tot medisch terminoloog wil Nictiz een community laten ontstaan, waar terminologen onderling ervaringen kunnen uitwisselen en problemen kunnen bespreken. Soons: "Dan vormt zich een netwerk dat steeds groter wordt en waarin terminologen elkaar ook makkelijk weten te vinden. Nictiz blijft de terminologen begeleiden door nascholingen aan te bieden.”

Lees het hele artikel in ICT&health 4, die op 24 augustus verschijnt.

Door innovation partner