Opmerkelijke trends in 6 jaar implementatie VBHC

12 april 2019
ICT Health event in Louwman Museum
eHealth
Blog

Op 25 februari 2019 heeft het Value-Based Health Care (VBHC) Center Europe de genomineerden voor de VBHC Prize 2019 bekend gemaakt. Het VBHC Prize evenement wordt dit jaar voor de zesde keer georganiseerd. De VBHC Prize beloont en erkent inspirerende initiatieven die op een nieuwe, excellente manier patiëntwaarde weten te creëren.

De initiatieven weten allemaal op een unieke wijze patiëntwaarde te vergroten. Dit jaar waren verschillende trends zichtbaar in de VBHC initiatieven. Aan de hand van de inspirerende genomineerden voor de VBHC Prize 2019, worden deze trends hier toegelicht. Op deze manier wordt inzicht gegeven hoe VBHC in de praktijk toegepast wordt.

E-health in zorg

Eén van de trends dit jaar was dat steeds meer e-health applicaties waarde voor patiënten creëren volgens de VBHC-principes. Dit heeft dan ook geresulteerd in genomineerden die gebruikmaken van e-health en nominaties van volledig e-health initiatieven.

Deze trend in ontwikkeling van e-health, is in lijn met de transitie die zorg op dit moment doormaakt. Processen moeten aangepast en veranderd worden om de hedendaagse zorg passend en betaalbaar te houden. Een verschuiving van ‘one size fits all’ naar ‘zorg op maat’ is te zien. e-health helpt deze verschuiving mogelijk te maken.

Laten we eens wat dieper op de genomineerde e-health initiatieven ingaan en waarom deze initiatieven bijdragen aan het duurzamer maken van de zorg:

  • A Holistic, Scalable, Value-Based Pathway for Lung Cancer Patients: Awell en AZ Delta ziekenhuis hebben de missende schakel in software voor value based healthcare weten te creëren. Awell en AZ Delta passen op een excellente manier VBHC-gebaseerde software toe die betrokkenheid van patiënten, uitkomsten en kosten meet. Dit versnelt de implementatie van VBHC en verbetert teamwerk.
  • NightWatch: SEIN past VBHC toe in de ontwikkeling van een levensreddende armband die tijdens de nacht gedragen kan worden. Dit hulpmiddel fungeert als reddingsmiddel voor mensen met nachtelijk epilepsie aanvallen doordat de NightWatch epileptische detecteert en zorgdragers informeert. Dit verbetert kwaliteit van leven van mensen met epilepsie aanzienlijk.
  • Ik-Herstel: Amsterdam UMC heeft een uitstekende e-health tool gemaakt die een persoonlijk herstelplan opzet en er voor zorgt dat de patiënten zorg in handen eigen handen hebben. Zo kunnen patiënten regie over hun eigen leven behouden.
  • Kidney Guide (Nierwijzer): de NVN heeft een vernieuwend e-health initiatief ontwikkeld in de vorm van een website. De Nierwijzer zorgt dat patiënten en medische professionals versterkt worden in shared-decision making. De Nierwijzer wordt mogelijk gemaakt door ervaringen en waarden van patiënten die nierfunctie vervangende behandelingen ondergaan hebben.

Het is dus mogelijk om e-health op veel verschillende manieren toe te passen om patiëntwaarde te verhogen, van apps voor op de telefoon tot draagbare producten.

Internationale samenwerkingen

Behalve van van e-health, maken steeds meer initiatieven gebruik van internationale samenwerkingen en data uitwisseling. Twee genomineerde voorbeelden zijn het Latin-America Clinical Care Center for Peritoneal Neoplasms en Emergency and Right Diagnosis for Hereditary Angioedema (HEmRIDI).

Dit zijn twee internationale genomineerden die zich onderscheiden door het gebruik van kennis en databronnen buiten de landsgrenzen, om zo de zorg en waarde voor alle patiënten te verbeteren, ook in minder welgestelde landen. Met internationale deskundige kennis wordt bepaald wat de beste behandelopties zijn. Het VBHC netwerk wordt steeds groter, wat blijkt uit het groeiend aantal internationale genomineerde voor de VBHC Prize 2019.

Samenwerkingen zorglijnen

Het samenwerken tussen alle zorglijnen is een belangrijke stap in het implementeren van Value-Based Health Care. Een trend die dan ook gezien wordt, is dat steeds meer eerstelijns zorginstellingen VBHC implementeren en hierbij een samenwerking aangaan met de tweede- en derdelijnszorg. Ook dit jaar zien we dat terug in verschillende genomineerden. Primary Care+, Reinier Haga, HartWacht, Value-Based HIV Care en AmsterdamUMC & Cordaan realiseren allemaal samenwerking tussen verschillende lijnen en leveren hierdoor efficiënte, kostenbesparende en patiëntgerichte zorg.

Nieuwe weg inslaan

Omdat het concept in bekendheid groeit, ontstaan nieuwe initiatieven in verschillende gebieden in de zorg. Een voorbeeld hiervan is VBHC in tandzorg. Dental Health Services Victoria’s is het eerste initiatief dat VBHC heeft geïmplementeerd in tandzorg en zich staande weet te houden in een budget gedreven gezondheidssysteem.

Ook wordt VBHC toegepast in de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk. GLA:D doet dit succesvol door op basis van wetenschappelijk onderzoek over osteoartritis een preventie programma op te stellen. Dit laat zien dat VBHC in een zeer breed veld toegepast kan worden, wat resulteert in steeds meer nieuwe manieren en plaatsen van VBHC implementatie.

De implementatie van VBHC in de praktijk groeit nog steeds. Het concept wordt nationaal en internationaal steeds meer toegepast en nog veel meer te leren. Voor meer informatie over de nominaties voor de VBHC Prize 2019 kunt u terecht op onze website. Wilt u in contact komen met een van de nominees? Stuur dan een email naar info@vbhc.nl en wij helpen u graag verder.

De 6e editie van de VBHC Prize wordt uitgereikt op 18 april 2019.