Pharos, NeLL zoeken 'beste e-health app voor iedereen'

ma 1 oktober 2018 - 12:20
Logo-ehealth4all
Apps
Nieuws

Stichting Pharos werkt dit jaar samen met het National eHealth Living Lab (NeLL) in de prijsvraag 'de beste eHealth-app voor iedereen'. Het gaat bij deze prijs om een app die ook begrijpelijk en bruikbaar is voor laaggeletterden, digibeten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Hier ligt de focus van eHealth4All op. Pharos en het dit jaar opgerichte NeLL willen er samen voor zorgen dat e-health apps voor elke Nederlander geschikt zijn.

Robbert van Bokhoven, namens Pharos programmaleider van eHealth4All: "Er bestaat een grote kloof in gezondheid tussen hoog- en laagopgeleiden. De urgentie van eHealth4All wordt nog groter als we beseffen dat laagopgeleiden een gemiddeld slechtere gezondheid hebben. Zij hebben vaker last van chronische aandoeningen als diabetes, COPD en hart- en vaatziekten.”

Vanaf begin betrekken gebruikers

Een belangrijk aspect in de ontwikkeling van de applicatie is het vanaf het begin betrekken van de gebruikers. Zij zorgen ervoor dat de ontwikkelaar weet wat zij belangrijk vinden bij het gebruiken en begrijpen van de app. De winnaar ontvangt 10.000 euro,- om het idee voor een app te ontwikkelen of verder te ontwikkelen aan een bestaande app. Verder krijgt de winnaar adviesuren van diverse deskundige organisaties. Pharos en NeLL stellen met de aan de prijsvraag verbonden uitdaging te benadrukken hoe belangrijk het is dat e-health en apps begrijpelijk en toegankelijk zijn voor iedereen. Veel van deze apps zijn te ingewikkeld in gebruik en/of de informatie is moeilijk te begrijpen. Hierdoor kan een grote groep van laaggeletterden, digibeten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden de apps over zorg en gezondheid niet gebruiken. Een gemist kans want juist deze groep heeft veel baat bij digitale ondersteuning. Niels Chavannes, hoogleraar Huisartsgeneeskunde LUMC/NeLL, zegt hierover: "NeLL werkt aan de zorg van morgen. Wij vinden het belangrijk dat alle e-health tools afgestemd zijn op de eindgebruiker en optimaal aansluiten op hun behoeften. Dat een grote groep Nederlanders nu geen gebruik kan maken van veel apps is onacceptabel."

Impuls opschalen e-health

Het initiatief voor ‘de beste app voor iedereen’ moet een extra stimulans vormen voor ontwikkelaars en professionals om bij het maken van apps rekening te houden met alle gebruikers en ze vanaf het begin te betrekken. Tegelijkertijd is het doel een extra impuls te geven aan het opschalen van e-health, een belangrijk speerpunt ook van de e-healthweek in januari 2019. Wereldwijd zijn volgens het NeLL en Pharos ruim 250.000 e-health apps beschikbaar en er komen er elke dag meer bij. Als er al gebruikersgroepen worden meegenomen, worden laaggeletterde mensen of mensen die moeite hebben met digitale toepassingen vaak niet meegenomen. Dit terwijl er alleen al in Nederland 2,5 miljoen mensen laaggeletterd zijn en één miljoen mensen niet of nauwelijks overweg kunnen met digitale toepassingen. Verder heeft 1 op de 3 Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden. Juist deze mensen kunnen veel baat hebben bij de potentiële voordelen van e-health apps, zoals een gezondere leefstijl. Uit alle inzendingen worden drie genomineerden gekozen door een vakjury en een jury van gebruikers. De genomineerden krijgen op de ICT&health openingsmanifestatie van de eHealthweek op 21 januari de kans om zich ‘live’ te presenteren. De winnaar wordt op 21 januari bekend gemaakt tijdens de ICT&health openingsmanifestatie.

Kijksluiter, winnaar prijsvraag 2017

In 2017 was Kijksluiter ‘Beste app voor iedereen’. Rob Neeter, directeur Zorganimaties stelt dat de prijs hen in staat heeft gesteld om Kijksluiter qua gebruiksvriendelijkheid en begrijpelijkheid verder te verbeteren. "Ook heeft het de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van Kijksluiter enorm versterkt. Dat heeft veel rugwind opgeleverd, met onder andere als resultaat dat Zilveren Kruis Zorgverzekeringen vanaf 2019 Kijksluiter heeft opgenomen in haar kwaliteitsbeleid. Hierdoor wordt iedere apotheek in staat gesteld Kijksluiter beschikbaar te stellen aan al haar geneesmiddelgebruikers.”   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!