Subsidie voor zorgtechnologie die artrose sneller opspoort

8 februari 2024
artrose
AI
Nieuws

NWO en ReumaNederland hebben gezamenlijk 3,1 miljoen euro toegekend aan drie onderzoeksprojecten, die onder andere de kracht van kunstmatige intelligentie (AI) inzetten voor de vroegtijdige opsporing van artrose. Met een totaalbudget van 3,4 miljoen euro, dat mede is mogelijk gemaakt door bijdragen van bedrijven en maatschappelijke organisaties, richten deze projecten zich op de ontwikkeling van innovatieve zorgtechnologie. Het loopt van applicaties voor de vroege detectie van knieartrose tot geavanceerde screeningstools.

Alle drie de gehonoreerde projecten willen graag impact hebben op de diagnose, behandeling en de levenskwaliteit van mensen met artrose. Tegelijkertijd streven ze naar het terugbrengen van toekomstige zorgkosten. Binnen de KIC-call ‘Vroegtijdige opsporing van artrose’ gaan deze drie onderzoeksprojecten nu officieel van start. De consortia krijgen van NWO en ReumaNederland 3,1 miljoen euro voor onderzoek naar een meetinstrument dat gewrichtsschade bij sportblessures opspoort, een applicatie voor vroege detectie van knieartrose én een onderzoek naar een screeningstool voor vroegdiagnostiek van artrose met behulp van biomarkers.

Betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties dragen in totaal 355.000 euro bij aan cofinanciering, waarmee er een totaalbudget van 3,4 miljoen euro beschikbaar is. Als één van de domeinen van NWO voert ZonMw de subsidieoproep 'Vroegtijdige opsporing van artrose' uit.

Artrose moeilijk behandelbaar

Er zijn op dit moment 1,5 miljoen mensen met artrose in Nederland. Zonder interventie zijn dit er in 2040 zelfs een miljoen meer. Daarmee zou het, volgens voorspellingen van het RIVM, de meest voorkomende aandoening in Nederland worden. Voor artrose is geen behandeling beschikbaar die de ziekte afremt, stopt of geneest.  NWO en ReumaNederland hebben de krachten gebundeld en een nieuwe call voor interdisciplinair onderzoek naar artrose opgezet. Het doel is de stimulering van de ontwikkeling van vroegdiagnostiekinstrumenten of technologische innovaties, die in kaart brengen van welke vorm en fase van gewrichtsartrose er sprake is. Zo wordt in de toekomst een efficiënt en effectief, ‘gewrichtsbesparend zorgpad' mogelijk voor iedere persoon met artrose.

Drie gehonoreerde projecten

De volgende projecten krijgen financiering:

  • Voorspellende Biomarkers Project: Dit project richt zich op de vroege diagnose van osteoartritis (OA) door het ontwikkelen van screeningstrategieën voor het karakteriseren van eiwitten en microRNA’s die vrijkomen uit gewrichtscellen. Met behulp van AI-technieken worden niet-invasieve voorspellende biomarkers vastgesteld voor een vroege OA-diagnose. Doel: een tool ontwikkelen voor zeer vroege detectie maar ook de acceptatie in de samenleving en gezondheidszorg te onderzoeken. Het budget bedraagt hiervoor 1.475.000 euro. De partners zijn hier onder meer Antwerpen University, Maastricht UMC en Osteoarthritis Foundation International.

  • ID-KNEE Studie: Dit onderzoek is gericht op het verbeteren van de vroege diagnostiek van knieartrose met een AI-gestuurde point-of-care (POC) echografie-applicatie voor smartphones. Dit instrument maakt een snelle diagnose en behandeling door huisartsen mogelijk, zonder dat er gespecialiseerde echografiekennis nodig is. Het project beoogt de diagnostische uitdagingen bij vroege of milde symptomen van knieartrose aan te pakken en de benodigde training voor gebruik te minimaliseren. Het budget is 945.000 euro. De samenwerkingspartners zijn onder andere Maastricht University en Radboud UMC.

  • The State of the Cartilage (START): Dit consortium ontwikkelt een meetinstrument om direct na een sportblessure te bepalen of en hoe ernstig de schade aan de enkel is. Doel: het voorkomen van toekomstige enkelartrose zoals die bijvoorbeeld bij voormalig topvoetballer Marco van Basten is ontstaan. Het project onderzoekt bij welke sporters de geconstateerde schade kan verergeren tot artrose en maakt het mogelijk om artrose te behandelen voordat het te ver gevorderd is. Het toegekende budget voor START is 991.000 euro. De partners in dit consortium zijn onder meer Amsterdam UMC, Erasmus MC, en NOC-NSF.