Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging

23 februari 2024
Zorg-Financiering
Innovatie
Nieuws

ZonMw roept zorgorganisaties die goede voorbeelden van geïmplementeerde, passende verpleegkundige en verzorgende zorginnovatie te melden. ZonMw hoopt naar verwachting rond 21 maart 2024 de subsidieoproep ‘Innovatieve verpleegkundige en verzorgende passende zorg: goede voorbeelden’ te kunnen doen. Naast het beschrijven en het evalueren van het goede voorbeeld kan met behulp van subsidie ook worden onderzocht of het in andere zorgorganisaties en sectoren kan worden geïmplementeerd.

Passende zorg

In de afspraken die in het Integraal Zorgakkoord zijn gemaakt, spelen verpleging en verzorging een cruciale rol. Het uitvoeren van passende rol staat centraal om de zorg toekomstbestendig te maken. Bij innovatieve passende zorg door en voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden gaat het in de subsidieoproep om een drietal zaken:

 1. Verpleegkundige/verzorgende handelingen en interventies voortkomend uit de BN2030 CanMEDS rollen en/of relevante mbo-kwalificatiedossiers verzorgende IG of mbo verpleegkundige.
 2. Randvoorwaarden, (organisatorische) structuren en processen die nodig zijn voor de uitvoering van de passende zorginnovatie worden ook beschouwd als innovatieve zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het versterken van de sociale context of netwerken.
 3. Om tot passende zorg te komen, richten de innovaties zich op:
  - het toepassen van technologische ontwikkelingen en/of
  - het invoeren van arbeidsbesparende interventies en/of
  - het behoud van verzorgenden, verpleegkundig specialisten of verpleegkundigen in het beroep
   

Beschikbare budget

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde is € 4.000.000, -. Het aan te vragen subsidiebedrag per subsidieaanvraag is maximaal € 325.000, - inclusief btw en de looptijd van de projecten is maximaal 36 maanden. Voor de subsidie worden er maximaal tien projecten geselecteerd. Wanneer er positieve resultaten worden behaald met het project hebben projectgroepen de mogelijkheid om ook andere instellingen te helpen. Met een aanvullende subsidie kunnen ze dan anderen helpen bij het implementeren. Voorwaarde is dat de project ideeën bestaan uit samenwerkingsverbanden in de sector verpleging en verzorging. Ook moet het samenwerkingsverband bestaan uit tenminste 1 of meerdere: Nederlandse onderzoeksorganisaties, Nederlandse zorginstellingen en/of (publiek gefinancierde) Nederlandse onderwijsinstellingen.

Online vragenuur

Deze subsidieronde bestaat uit twee fases: een projectideefase en een uitgewerkte subsidieaanvraagfase. De deadline voor het indienen van een projectidee is 6 juni 2024 om 14.00 uur. Voor belangstellenden die vragen hebben wordt er een online vragenuur gehouden op 24 april 2024 van 15.00 tot 16.00 uur. Aanmelden kan via mail naar: verplegingenverzorging@zonmw.nl. Vermeld dan in de onderwerpregel van het bericht ‘vragenuur subsidieoproep ‘Goede voorbeelden passende zorg’ en stel alvast in het bericht de vragen die er zijn.

Opleidingsfonds wijkverpleging

Behalve financiering voor goede voorbeelden wordt er ook geld besteed aan het opleiden van zorgmedewerkers. ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland starten in 2024 een Opleidingsfonds Wijkverpleging. Uit dit fonds worden de kosten vergoed die werkgevers maken voor het opleiden van leerling-werknemers. Zorgverzekeraars hebben hiervoor voor het jaar 2024 eenmalig zestig miljoen euro beschikbaar gesteld. Met het fonds willen partijen, als onderdeel van het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging, een impuls geven aan het meer en anders opleiden in de wijkverpleging.