TNO wil met integrale monitor mentale klachten tegengaan

15 januari 2024
Painful Headache
Onderzoek
Nieuws

TNO, Deloitte, Zilveren Kruis, dsm-firmenich (voorheen DSM), Achmea en Trimbos onderzoeken de mogelijkheid van een integrale monitor om het welbevinden van werknemers en organisaties te kunnen meten. De beschikbare programma’s en apps om mentale klachten en burn-out tegen te gaan, dragen volgens de samenwerkingspartners tot nu toe onvoldoende bij aan het terugdringen van dit groeiende probleem.

De monitor moet medewerkers de mogelijkheid bieden om het eigen welbevinden in kaart te brengen en te versterken om zo mentale klachten tegen te gaan. Voor werkgevers moet de monitor een kans bieden om het welbevinden van de hele organisatie te meten en te verbeteren. Aan het onderzoek, dat een jaar duurt, doen circa 1000 werknemers mee.

Groei mentale klachten

Op een al krappe arbeidsmarkt stijgt het aantal jonge werkenden met mentale gezondheidsklachten. In 2022 hadden 1,6 miljoen werknemers last van burn-out gerelateerde klachten, tegen 1,3 miljoen werknemers in 2021. Bij werknemers van 18 tot en met 34 jaar ervaart zelfs 1 op de 4 burn-outklachten. Dit uit zich vaak in emotionele uitputting door werkzaamheden, veelal in combinatie met andere aspecten zoals cultuur, leiderschap, of beslommeringen in het privéleven.

Op termijn kan deze ontwikkeling ernstige gevolgen hebben voor werknemers én organisaties. Het bieden van inzicht in het welbevinden van werknemers is belangrijk omdat dit mogelijkheden biedt om vroegtijdig - en passend bij de specifieke situatie van de werknemer en de organisatie - stappen te zetten ter verbetering.

Verandering door de tijd

Het komende jaar test TNO bij werknemers van Deloitte, Achmea en dsm-firmenich een onderzoeksversie van de Well at Work monitor. Deloitte en Zilveren Kruis gaan deze monitor op de markt brengen. In de testperiode vullen werknemers maandelijks een vragenlijst in en zien ze hun verandering door de tijd heen.

TNO verwerkt de geanonimiseerde data in rekenmodellen, en analyseert patronen en subgroepen. Vervolgens worden de uitkomsten van scenario-simulaties voor subgroepen toegevoegd voor meer inzichten in mogelijk effect. TNO zal de modellen steeds verder valideren, om zo te komen tot best passende prognoses en adviezen voor de werknemer, teams en de organisatie.

Gaandeweg ontvangen werknemers steeds beter onderbouwde gepersonaliseerde adviezen om tijdig maatregelen kunnen nemen die hun welbevinden te verbeteren. Werkgevers krijgen groepsinformatie terug, en kunnen daarop acties gaan ondernemen. Het onderzoek richt zich ook op de effecten van deze gezamenlijke acties.

Wellbeing 'dynamisch geheel'

“Wellbeing is een ‘dynamisch geheel’, iets dat continu verandert onder invloed van vele factoren en interacties, niet alleen op het werk of privé, maar ook door cultuur en leiderschap”, zegt Heleen Wortelboer, onderzoeker en projectleider van het onderzoek bij TNO. “Het tijdig herkennen van signalen, acties en patronen die effectief zijn of juist niet effectief zijn is een van de uitdagingen waar in dit onderzoek aan wordt gewerkt.”

De inhoud van de Well at Work monitor is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in één model en tot stand gekomen in samenwerking met organisaties die deelnemen aan de Wellbeing Community. De Wellbeing Community is een groep van bijna 20 organisaties die zich - gefaciliteerd door Zilveren Kruis, Deloitte en TNO– hard maakt voor meer welbevinden op het werk waarbij de mens centraal staat.

Integrale aanpak mentale klachten

Er zijn al diverse organisatieprogramma’s gericht op het reduceren van stress-gerelateerde klachten en het versterken van duurzame inzetbaarheid. Voor de individuele werknemer zijn er coaches of (e-health) applicaties die kunnen helpen om mentale of fysieke aspecten van de werknemers te meten en versterken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter tot nog toe dat losse oplossingen onvoldoende bijdragen aan het terugdringen van het probleem. In het huidige onderzoek bestudeert TNO wellbeing op het werk op een integrale manier.