Track and Trace in de gezondheidszorg (1)

do 4 februari 2016 - 13:05
Blog_Fontys
ICT
Blog

Studenten Sylvester van der Vlies en Merint van Senus zijn derdejaars ICT & Technology studenten aan Fontys Hogescholen in Eindhoven. Momenteel lopen zij stage bij het Experience Lab van het Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie. Dit is hun eerste blog over een Proof of Concepts voor track en trace.

Wij werken aan een Proof of Concept voor track en trace technologie. Binnen het project SCHAT, Smart Care Homes & Assistive Technologies, dat wordt geleid door Joost van Hoof en Margreet Vossen, wordt gewerkt aan demonstrators op het gebied van real-time tracing van assets. Het gaat hierbij om het kunnen lokaliseren van hulpmiddelen in verpleeghuizen. In deze blog zullen wij meer informatie verstrekken over hoe en wat wij aan het doen zijn en hoe de voortgang hierin is.

Verloren objecten kosten veel geld in de zorg

Binnen de zorg gaat gemiddeld 20 minuten per dienst per zorgprofessional verloren aan het zoeken van verloren objecten, dit kost de zorg heel veel geld. Er zijn al verschillende methodes om te zien waar iets voor het laatst is gebruikt, maar bijna al deze methodes vereisen dat iedereen altijd alles bijhoudt. Momenteel zijn wij met een project bezig waarbij wij objecten die zoek zijn geraakt terug kunnen vinden door middel van een Ultra Wide-band (UWB) systeem en met gebruikmaking van de de Epson Moverio (een augmented reality bril). Het is de bedoeling dat het UWB-systeem de vermiste objecten kan vinden door een tag die hierop aangebracht is. De Epson Moverio zal gebruikt worden om van de locatie van dit voorwerp een visuele weergave te maken. Wij hebben gekozen voor UWB, aangezien dit één van de weinige methoden is om binnen een gebouw zeer accuraat de locatie van een object te krijgen. Het is een soort van indoor GPS.

Project

Het idee is dat wij twee verschillende technologieën gebruiken, zoals de eerder genoemde UWB en Augmented Reality. Het is de bedoeling dat op alle belangrijke objecten waarvan de locaties terug gevonden moeten kunnen worden een tag wordt aangebracht. Het UWB-systeem zal dan weten waar dit object gevonden kan worden. Zodra iemand een object zoekt geeft hij dit aan op de computer en zet hij de Augmented Reality bril op. Door de bril kan de gebruiker dan zien waar het object is.

Doelgroep Het project SCHAT en ons prototype richt zich in eerste instantie op de zorg in verpleeghuizen, waar het soms van groot belang kan zijn om snel te weten waar iets is. Doordat deze technologie alle objecten zo accuraat kan traceren is deze technologie makkelijk uit te rollen naar andere sectoren.

Sectoren

Een soortgelijk systeem wordt momenteel al gebruikt op vliegvelden om koffers te traceren, in grote magazijnen om objecten terug te vinden en het wordt ook voor sommige militaire doeleinden gebruikt. Natuurlijk kan dit systeem ook uitgebreid worden naar vele andere sectoren waar het belangrijk is om de precieze locatie van objecten te weten. Dit kan zijn om verloren objecten terug te vinden, of gewoon om altijd duidelijkheid te hebben over de precieze locatie van een specifiek object, of zelfs persoon.

Technologie

Zoals hierboven genoemd, is er veel mogelijk met deze technologie. Er zijn echter nog niet genoeg uitgewerkte toepassingen van deze technologie gemaakt, waardoor het moeilijk is voor normale bedrijven om deze technologie toe te passen binnen hun sector. Wij proberen door middel van ons project deze technologie een kleine stap te zetten naar de toepasbaarheid van deze technologie binnen de zorg. Wij hopen dat door ons Proof of Concept wordt opgepakt en verder wordt uitgewerkt tot een commercieel haalbaar product.