TU’s werken in 4TU.Health samen aan medische innovaties

wo 13 oktober 2021 - 11:30
innovatie-VR
Samenwerking
Nieuws

De vier Technische Universiteiten die Nederland telt (TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente en Universiteit Wageningen) bundelen voortaan hun kennis en kunde op het gebied van medische- en gezondheidstechnologie. Sinds vier oktober werken zij samen in een nieuw 4TU.centre; 4TU.Health. De vier universiteiten verwachten dat de samenwerking veel zal opleveren. “Door als vier technische universiteiten samen op te trekken, bundelen we de technische kennis van vier relevante spelers en word je een serieuze gesprekspartner aan tafel”, stelt Nico Verdonschot (Universiteit Twente), voorzitter van 4TU.Health.

De gezamenlijke ambitie is om van het nieuwe med-tech centrum een strategische gesprekspartner te maken in het zorg- en gezondheidsveld als het gaat om het ontwikkelen van oplossingen voor de zorguitdagingen van morgen. Technologie is één van de sleutels in de oplossingen voor een bemensbare en betaalbare gezondheidszorg. Die staat steeds meer onder druk door ontwikkelingen zoals vergrijzing en bijbehorende groei van het aantal chronische aandoeningen, oplopende kosten voor behandeling en tekort aan zorgpersoneel.

Ontwikkelen medische innovaties

De vier technische universiteiten stellen al langer volop bezig te zijn met het ontwikkelen van innovatieve oplossingen rond gezondheid. Enkele voorbeelden zijn: robots die het zware werk van verpleegkundigen overnemen; non-invasieve operatie-apparatuur waardoor de patiënt minder pijn ervaart; AI-gedreven mogelijkheden voor diagnostiek en e-health technologie voor brede preventie van gezondheidsproblemen vooraf in plaats van behandeling achteraf.

Voor acceptatie van deze innovatieve oplossingen onder patiënten en zorgverleners en daadwerkelijke implementatie in de praktijk, is het echter nodig dat alle stakeholders vanaf het begin van een ontwikkelingstraject worden meegenomen. Alleen samen kunnen zij ervoor zorgen dat medische- en gezondheidsbevorderende technologie op een goede manier in de (zorg)praktijk terecht komt en bovendien betaalbaar is, aldus de vier universiteiten in een gezamenlijke verklaring.

4TU.health als aanspreekpunt

4TU.health is voortaan het aanspreekpunt wanneer het gaat om de technische kant van vraagstukken rond zorg en gezondheid. Het centrum dient in dit kader als een strategische gesprekspartner voor overheden, gezondheidsfondsen en andere partijen die vernieuwing in de zorg financieren en aanjagen.

Zo is 4TU.Health al partner van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Door binnen DCVA af te stemmen met alle relevante partijen over onderzoek, valorisatie, talent en implementatie, wil 4TU.Health bijdragen aan het verminderen van de cardiovasculaire ziektelast.

Samenwerking binnen 4TU.Health heeft de vier Technische Universiteiten naar eigen zeggen verder in staat gesteld samen te werken aan een groot MedTechNL-voorstel voor het Nederlandse nationale groeifonds. Opnieuw samen met allerlei andere relevante publieke en private partners.