Virtual Fracture Care app maakt controleafspraken overbodig

do 20 mei 2021 - 08:00
Tergooi-VFCare
Innovatie
Nieuws

Het Tergooi ziekenhuis is deze week gestart met de Virtual Fracture Care methode. Hiermee kunnen patiënten met een relatief eenvoudige breuk en stabiel letsel na behandeling op de spoedeisende hulp direct weer naar huis. De controle van dit doorgaans goed en vanzelf herstellend letsel gebeurt vervolgens via een speciaal ontwikkelde app. Daardoor zijn fysieke controleafspraken op de poli of gipskamer nagenoeg niet meer nodig. Gips wordt vervangen door verband of een brace.

Met de Virtual Fracture Care methode wordt de patiënt via de daarvoor door het OLVG ontwikkelde app begeleid bij het herstel van de breuk of letsel. Naast uitgebreide informatie over de kneuzing of botbreuk informeert de app ook over het te verwachten herstel, benodigde oefeningen en verdere instructies. De standaard procedure voor botbreuken en kneuzingen was dat deze patiënten voor nacontrole altijd terug moesten komen naar het ziekenhuis. Ook voor het verwijderen van het gips.

Virtual Fracture Care app

De Virtual Fracture Care app maakt vrijwel al die controleafspraken overbodig. Na een behandeling op de SEH krijgen patiënten met dit type letsel voordat ze naar huis mogen duidelijke uitleg over de Virtual Fracture Care app. De app geeft ze informatie over de behandeling, het herstel en de herstelperiode van het letsel. Maar ook vinden ze er voorbeeldvideo’s van oefeningen en het opnieuw aantrekken van de brace, bijvoorbeeld na het douchen.

De app is ontwikkeld door arts-onderzoeker Thijs Geerdink van het OLVG. Hij deed dat als onderdeel van zijn promotietraject ontwikkeld onder begeleiding van de traumatologen van het OLVG. "Ik ben van mening dat patiënten over het algemeen heel goed in staat zijn zelf de regie te voeren over hun herstel. Standaard nacontroles voor iedere patiënt zijn niet nodig. Deze dienen vooral als geruststelling, en voegen niet iets toe aan het herstel van de breuk. De app bevat uitgebreide instructies, en als er vragen of zorgen zijn kunnen patiënten ons altijd bereiken via de Breuklijn en als het nodig is maken we dan alsnog een afspraak voor een poliklinische controle”, aldus Geerdink.

Eigen regie over herstel

De app ondersteunt een behandeling waarbij de patiënt de regie heeft en zijn herstel zelf kan managen. Daarom wordt er standaard een controleafspraak meer ingepland. Samen met de app is wel ook de zogenoemde Breuklijn geopend. Dit is een speciaal telefoonnummer waar patiënten die de Virtual Fracture Care app gebruiken terecht kunnen als ze vragen hebben of met toenemende pijnklachten kampen.

De Breuklijn wordt bemand door gipsverbandmeesters die, indien nodig, direct in contact staan met een traumachirurg of een orthopedisch chirurg-traumatoloog. Binnen het Tergooi wordt de Virtual Fracture Care methode breed gedragen door de Spoedeisende Hulp, Traumachirurgie, Orthopedie en de gipsverbandmeesters. “Dit project is in relatief korte tijd tot stand gekomen door de goede samenwerking tussen de orthopedie, de traumachirurgie, de gipskamer en de SEH”, vertelt Roeland Riedijk, orthopedisch chirurg-traumatoloog.