Webcams voor pasgeborenen, duurzaam WZA en bestuurswisseling

4 mei 2024
Digitalisering
Nieuws

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor webcams op de afdeling Neonatologie van het Martini Ziekenhuis, de goede resultaten van het programma ‘Zorg op de Juiste Plek’ in het Diakonessenhuis en de verduurzaming bij het WZA. Verder ook nog aandacht voor het aanstaande vertrek van de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Reinier de Graaf.

Baby bezoeken via webcam

Ouders wiens pasgeboren baby op de verpleegafdeling Neonatologie in het Martini Ziekenhuis ligt, kunnen hun kindje nu 24 uur per dag ‘bezoeken’ via een webcam. Het ziekenhuis heeft, mede dankzij de Vrienden van het Martini Ziekenhuis, twaalf webcams kunnen kopen. Die zijn geïnstalleerd op de High Care en op de Neosuites van de verpleegafdeling Neonatologie.

Pasgeboren baby’s die op deze afdeling vertoeven, mogen niet continu bezocht worden. Met de webcams is dat, op afstand wel mogelijk. Ouders reageren positief op deze digitale bezoekoptie. “Helaas konden wij niet in het ziekenhuis bij ons kindje blijven. De webcam maakt dit minder moeilijk. We kunnen elk moment van de dag dat we niet bij hem zijn, toch naar hem kijken. Dat geeft ons het gevoel wel een beetje dicht bij elkaar te zijn”, aldus een van de ouders.

Zorg thuis bij Diakonessenhuis

In de afgelopen drie jaar heeft het Diakonessenhuis, samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis, een flinke impuls gegeven aan telemonitoring, digitalisering en verplaatsen van zorg naar huis. Onder andere door het inzetten van telemonitoring-apps monitoren op dit moment al ruim 1600 patiënten thuis hun gezondheid.

Het programma ‘Zorg op de Juiste Plek’ startte in 2021. In drie jaar tijd heeft dit programma al meer dan 50 zorgvernieuwingsinitiatieven op. Deze initiatieven zorgden voor een reductie in ligdagen (4%) en opnames (4%). Het ziekenhuis kon daardoor 6% meer patiënten opvangen het dezelfde aantal collega’s.

Minder CO2 uitstoot bij WZA

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen startte al in 2018 met initiatieven om de uitstoot van CO2 in het ziekenhuis terug te dringen. Inmiddels hebben die initiatieven er in zes jaar tijd toe geleid dat het WZA de uitstoot van CO2 met bijna 30 procent heeft kunnen verminderen. Daarmee ligt het WZA naar eigen zeggen op koers om het doel van 55 procent minder CO2 uitstoot voor 2030 te halen.

“Deze prestatie is het resultaat van teamwork, innovatie en vooral de inzet en het enthousiasme van collega’s. Elke kleine stap die we hebben gezet, van het verminderen van energieverbruik tot het promoten van groene initiatieven, heeft een groot verschil gemaakt”, vertelt WZA-duurzaamheidscoördinator Brenda Veltink.

Bestuurswisseling Reinier de Graaf

Met ingang van 1 augustus zal de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur van het Reinier de Graaf ziekenhuis, Carina Hilders overstappen naar de RvB van het UMC Utrecht, alwaar zij dezelfde functie gaat bekleden. Voor Hilders komt er dan een eind aan meer dan twee decennia bij het Reinier de Graaf.

“Het toegankelijk houden van zorg voor ieder mens die dat nodig heeft, is onze grootste uitdaging. Graag draag ik bij aan die missie door het ondersteunen van excellente zorg, innovatief onderzoek en de vernieuwingen in het onderwijs en opleidingen. Ik kijk ernaar uit om samen verder te bouwen aan de veelbelovende strategie van het UMC Utrecht. Tegelijkertijd is afscheid nemen ook moeilijk. Reinier de Graaf is een fantastisch topklinisch ziekenhuis waar ik met warme gevoelens op terug zal kijken”, aldus de scheidende voorzitter.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.