Werken aan eenheid van taal met handleiding  

14 maart 2022
doctorlaptop-scaled
Databeschikbaarheid
Nieuws

Met de handleiding ‘Standaardisering gegevens’ zijn er handvatten beschikbaar voor zorgprofessionals om zibs op eenduidige wijze te gebruiken. Het op een juiste wijze registreren van zorgprocessen aan de bron draagt uiteindelijk bij aan de eenheid van taal. Dit maakt met name het hergebruik van gegevens eenvoudiger en effectiever.

Het programma ‘Registratie aan de bron’ gaat om het eenduidig en eenmalig vastleggen van info waardoor de administratieve last wordt verminderd en de zorg veiliger wordt. Zo ontstaat eenheid van taal én meer mogelijkheden tot hergebruik van gegevens. Het programma eindigt in april 2022. Praktische handvatten om de zibs te hanteren en het bijbehorende analysebestand staan in de Handleiding 'standaardisering gegevens.’ 

Het programma Registratie aan de bron ontwikkelde zorginformatiebouwstenen (zibs) die samen met zorgprofessionals in de praktijk werden uitgerold. Het is belangrijk dat iedere betrokkene op de juiste wijze informatie van het zorgproces vastlegt in zorginformatiesystemen (zibs). Met die zibs is het vervolgens mogelijk om de info goed vast te leggen in het epd. Het is daarbij wel essentieel om te weten hoe relevante gegevens in het zorgproces kunnen worden vertaald naar zibs.

Zorgprocesanalyse

De Handleiding ‘standaardisering gegevens’ en het bijbehorende analysebestand geven praktische handvatten. Gestart wordt met een gedegen analyse van het zorgproces: alle gegevens die minimaal nodig zijn voor het leveren van goede zorg worden vastgelegd. Die zorgprocesanalyse wordt dan vertaald naar de zibs die het mogelijk maken om de info gestructureerd vast te leggen in het epd. Dat klinkt logisch, maar het is niet altijd eenvoudig om te bepalen welke zib bij welk stuk zorginfo hoort.

Standaardiseren gegevenssets 

“In een aantal gevallen is het vrij duidelijk”, zegt adviseur Christine van der Aa. “Een diagnose hoort bijvoorbeeld thuis in de ‘zib Probleem’.” Andere situaties zijn wat minder duidelijk. Hoort ‘het type anesthesie tijdens een cataractoperatie’,  nu bij de ‘zib Verrichting’ of bij de ‘zib MedicatieToediening’? In de praktijk blijken er verschillende interpretaties te bestaan van zibs.

Hierdoor komt de beoogde eenheid van taal in het geding en daarmee ook het hergebruiken van gegevens. Met de handleiding standaardisering gegevens en het bijbehorende analysebestand hebben de ziekenhuizen een praktisch stappenplan voor het standaardiseren van een gegevensset op basis van van zibs. Met de Handleiding standaardisering gegevens en het bijbehorende analysebestand wordt ziekenhuizen een praktisch stappenplan geboden voor het standaardiseren van een gegevensset op basis van zibs.

Werken aan eenheid van taal

Nictiz  bereikte op 31 maart 2021een mijlpaal in het programma ‘Vertalen SNOMED’. In opdracht van het ministerie van VWS werden 265.000 medische begrippen en synoniemen uit het internationale medisch terminologiestelsel SNOMED vertaald. Programma’s voor gegevensuitwisseling zoals als Registratie aan de Bron, MedMij en VIPP gebruiken de vertalingen in de Zorginformatiebouwstenen (zibs) en de Basisgegevensset Zorg (BgZ).Hiermee is volgens Nictiz een belangrijke stap gezet naar Eenheid van Taal: het principe dat zorgverleners, patiënten en computers uitgaan van dezelfde betekenis van een medisch begrip.