Zorgverleners Zuid-Holland werken samen via Siilo

2 februari 2018
hand-smartphone-dokter
Apps
Nieuws

Zorgverleners in de eerste, tweede en derde lijn kunnen in de regio Delft Westland Oostland en Nieuwe Waterweg Noord (Zuid-Holland) voortaan communiceren en gegevens uitwisselen via het beveiligde digitale Siilo-platform. De 850 betrokken artsen en andere zorgverleners kunnen bijvoorbeeld onderzoeksuitslagen meteen delen.

Door samen te werken via het beveiligde berichtenplatform Siilo moet worden voorkomen dat patiënteninformatie verstuurd wordt via minder beveiligde platformen als Whatsapp of e-mail. Zo is volgens brancheorganisatie KNMG WhatsApp ook na het toevoegen van encryptie nog niet afdoende beveiligd om te voldoen aan de privacy-eisen op het gebied van medische en andere patiënt-gegevens. Nog niet aangesloten zorgverleners uit de regio kunnen de Siilo app direct downloaden op hun iPhone of Android-telefoon, zo schrijft WOS.nl. Na verificatie worden zij automatisch onderdeel van het netwerk indien ze bij hun registratie gebruik hebben gemaakt van hun persoonlijke e-mailadres van hun zorginstelling of een verzoek indienen bij Siilo. De samenwerking is een initiatief van de regionale Stuurgroep ICT van de zorgregio Delft Westland Oostland en Nieuwe Waterweg Noord (DWO/NWN). DSW Zorgverzekeraar faciliteert de Stuurgroep en is dicht betrokken bij deze initiatieven om een optimale samenwerking in de keten te realiseren.

Veilige overdracht

De zorg-app Siilo-app biedt de mogelijkheid om patiëntgegevens op een veilige manier over te dragen. Desgewenst is het mogelijk om patiëntgegevens te ‘blurren’. Zo kan intercollegiaal overleg plaatsvinden over een casus met inachtneming van de privacy van de patiënt. De app is te downloaden via Google Play (Android) en de Apple App Store (iPhone). Siilo voldoet aan de KNMG-scorekaart voor veilige apps. Zorgprofessionals kunnen Siilo conform de WGBO en Wbp (binnekort opgevolgd door de AVG) veilig gebruiken voor online intercollegiaal overleg, bijvoorbeeld over receptwijzigingen. De app-ontwikkelaar heeft de benodigde maatregelen getroffen om functionaliteiten correct en veilig uit te voeren. Zo slaat Siilo berichten, foto’s en video’s versleuteld op bij verstuurder en ontvanger. Afbeeldingen belanden niet in de persoonlijke fotorol. Foto’s die via Siilo zijn geanonimiseerd, kunnen veilig worden gedeeld. De anonimisering is onomkeerbaar.

Virtueel ledennetwerk via Siilo

Apothekersbrancheorganisatie KNMP introduceerde in november 2017 een virtueel ledennetwerk via Siilo. Het doel was om intercollegiaal overleg binnen de zorgketen te bevorderen. Het netwerk dient verder om de leden snel en actueel op de hoogte te houden van urgente zaken zoals recalls en urgent nieuws. Daarnaast kunnen apothekers, na registratie met ID en BIG-nummer, contact leggen met artsen en andere BIG-geregistreerde zorgprofessionals. Daarmee biedt Siilo, met eind vorig jaar 30.000 geverifieerde gebruikers, de mogelijkheid tot beveiligd online intercollegiaal overleg binnen de zorgketen, zowel intra- als extramuraal. Aangemelde zorgprofessionals zijn vindbaar op naam en op specialisme. Apothekers die niet BIG-geregistreerd zijn, kunnen binnen het KNMP-netwerk contact leggen met alle daar aangemelde collega’s.