Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie

14 april 2021
Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie
Innovatie
Premium

In oktober 2020 ging de post-hbo leergang ‘Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie’ van start. Een leergang, voortgekomen uit het samenwerkingsverband Talent Academy Westfriesland. Het ActieLeernetwerk vanuit het ministerie van VWS is zeer enthousiast over het project en heeft het initiatief benoemd tot Koploper. In dit artikel gaan we in op het ontstaan van de leergang, de toegevoegde waarde van mensen die kunnen bijdragen aan innovaties in Zorg en Welzijn met technologie, en ervaringen van deelnemers en docenten.

In de regio Westfriesland staat het onderwerp ‘Leren en werken in de zorg’ op de kaart. Bestuurders van zorgorganisaties Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep hebben in dit kader, samen met hogeschool Inholland als onderwijspartner, in juni 2020 de Talent Academy Westfriesland opgericht.1

Begin 2019 vonden de eerste oriënterende gesprekken plaats tussen de Westfriese Bedrijvengroep, diverse Westfriese gemeenten, Omring en WilgaerdenleekerweideGroep. Aanleiding was de zorg in verband met de vergrijzing en ontgroening in de regio. Dit, in combinatie met toegenomen economische groei en werkgelegenheid, zorgt ervoor dat sectoren als de zorg kampen met steeds grotere personeelstekorten. Het betreft hier bestaande, reguliere banen en werkgelegenheid.

Voortraject
Ciska Pouw was vanaf het begin betrokken bij het initiatief. Ze werd als kwartiermaker en onderwijs makelaar ingeschakeld om binnen de regio verbindingen te leggen tussen ICT & Techniek, Bouw & Vastgoed en Zorg & Welzijn. Al bij aanvang was het de ambitie om (vormen van) hoger onderwijs in de regio te organiseren. Enerzijds om jonge talenten uit de regio ‘dichtbij huis’ perspectief te bieden, anderzijds om talenten van ‘buiten de regio’ aan Westfriesland te verbinden. Pouw vertelt dat al snel duidelijk werd dat de arbeidsmarkt- en opleidingsvraagstukken binnen genoemde sectoren verschillend waren en dat er niet zozeer sprake was van één gedeelde behoefte. “Ze kunnen elkaar echter wel ‘ontmoeten’ waar het grote(re) regionale opgaven betreft rondom onder meer ontgroening, vergrijzing, leefbaarheid en economisch perspectief.”

De zorg heeft als grootste werkgever in de regio een eigen scope én flinke uitdagingen. De bestuurders van care-organisaties Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep hebben daarom hun visie, behoeften en krachten gebundeld. De onderwijs- en ontwikkelvraagstukken van deze zorgorganisaties waren dan ook leidend in Pouw’s opdracht. De focus ligt op het organiseren van (vormen van) hoger onderwijs. Het middelbaar beroepsonderwijs is in de regio namelijk goed vertegenwoordigd. Dit gold echter nog niet voor het hoger onderwijs Daar ligt volgens Pouw niet alleen een motor achter innovatiekracht, maar ook ontwikkelperspectief voor ambitieuze nieuwe talenten én bestaande medewerkers.

In hogeschool Inholland, met onder andere de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice (AHIP), vond Pouw de juiste onderwijspartner en inhoudelijk expert ten behoeve van de Talent Academy Westfriesland. De post-hbo leergang ‘Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie’ (IZWT) vormt de eerste mijlpaal. “De toenemende druk op de zorg zal niet (alleen) kunnen worden opgelost door meer mensen te vinden. Dus is het belangrijk technologie in te zetten waar mogelijk. Zodat de zorgmedewerkers goed ingezet kunnen worden voor die dingen waar ze echt voor nodig zijn, en waarbij de Talent Academy Westfriesland opleidingen op hbo-niveau wil aanbieden om het zittende personeel perspectief te bieden.”

Ook Vera van Waardenburg, clustermanager bij hogeschool Inholland, is blij met de Talent Academy Westfriesland, en met de leergang IZWT. “Zelfstandigheid en zelfregie vergroten: iedereen wil toch regisseur over zijn eigen leven blijven? Technologie kan daarbij helpen. Onze maatschappelijke opdracht als hogeschool en zeker als masteropleiding Advanced Health Informatics Practice is: zorgprofessionals opleiden die hierbij ondersteunen. In de leergang IZTW slaan zorgprofessionals die al jaren in de zorgpraktijk werken een brug tussen de wereld van technologie en die van zorg en welzijn. Zij verrijken hun zorgpraktijk met technologie.”