Astrum College en Zetacom sorteren voor op toekomst langdurige zorg

16 oktober 2019
Astrum College en Zetacom sorteren voor op toekomst langdurige zorg
ICT

Astrum College en Zetacom zijn een langdurig samenwerkingsverband aangegaan. Het doel: MBO-studenten zorg laten kennismaken met de zorgtechnologie die in hun latere werk een steeds grotere rol speelt. En MBO-studenten ICT bekend maken met de zorg. Door hun kennisgebieden aan elkaar te koppelen, kunnen zij na hun studie de langdurige zorg helpen om beter in te spelen op de cliëntbehoefte.

Inzet van zorgtechnologie wordt steeds belangrijker in de langdurige zorg. Het is dus zaak dat de medewerkers hiermee vertrouwd zijn. Dit betekent dat ze er tijdens hun opleiding kennis mee moeten maken. “In gesprek hierover binnen het docententeam kwamen we tot de conclusie dat we eigenlijk een lokaal moesten hebben waarin we onze studenten hierin praktijkles konden geven”, vertelt docent Media & ICT Ton Nispeling van Astrum College in Velp. “Dus schreven we hiervoor een plan van aanpak en besloten we ons op ICT-beurzen te oriënteren op wat er zoal op de markt is.”

Dit leidde op de beurs Zorg & ICT tot een interessant gesprek met Hendrik Schollaart, consultant zorg bij Zetacom. “Ik voelde me meteen getriggerd door de vraag die werd gesteld”, vertelt hij. “We willen geen bedrijf zijn dat technologie levert, maar dat bijdraagt aan het zorgproces bij onze klanten. Wat is er mooier dan om dat met studenten vorm te geven? In het zorgveld zien we mensen die heel gepassioneerd bezig zijn voor hun cliënten en voor wie inzet van zorgtechnologie een enorme meerwaarde kan bieden om de kwaliteit te verbeteren en efficiënter te werken. Maar bovenal: om optimaal aan te sluiten op de wens van de cliënt en die zoveel mogelijk eigen regie te laten behouden. We kwamen al snel tot de conclusie: als we gaan samenwerken, worden we daar allebei sterker van.”

Ogen en oren van de zorg

De ontwikkelingen in zorgtechnologie gaan sneller dan sommige medewerkers in de zorg kunnen bijbenen, stelt Schollaart. “Het is daarom eigenlijk niet zo gek dat iemand wel uitstekend met zijn eigen smartphone overweg kan, maar niet met de technologie die op het werk wordt ingezet”, zegt hij. “Maar die technologie is niet meer weg te denken, dus het is belangrijk om hiermee te kunnen werken.”

Sensortechnologie wordt steeds meer de ogen en oren van de zorg. Om daar gebruik van te maken op een manier waar de cliënt waarde van heeft, is het volgens Schollaart zaak de gebruiksmogelijkheden van die technologie te begrijpen én de cliënt te kennen. “Instellingen in de langdurige zorg werken met leefcirkels om optimaal in te spelen op de leefwereld van de cliënt en die op afstand vrijheid en veiligheid te kunnen bieden. Daarvoor is het zaak te weten of iemand het bijvoorbeeld altijd gewend was om buiten te zijn, of het verantwoord is dat iemand nog zelfstandig naar de supermarkt om de hoek gaat.”

Voor Gerdine van Ginkel-Sneep, docent Zorg & Welzijn bij het Astrum College, is het een uitgemaakte zaak dat dit gevolgen heeft voor het werk van de zorgverleners. “We zien aan onze studenten dat ze soms nog vast zitten in de oude structuren en gedragspatronen”, zegt ze. “Denk bijvoorbeeld aan de zogenaamde slimme luiers. Als zo’n luier het signaal geeft gevuld te zijn op een ander moment dan wanneer de ronde voor het verschonen dat materiaal gepland staat, stellen ze dan het protocol voorop of de individuele cliënt? Zulke patronen kun je blootleggen als je er in een lessituatie ruimte voor biedt.”

Leslokaal vol zorgtechnologie

Binnen het Astrum College moest dus een leslokaal komen waarin ruimte werd gecreëerd voor studenten om aan zorgtechnologie te wennen. Daarvan was de directie goed te overtuigen. En inspiratiesessies met instellingen hielpen om scherp te krijgen hoe daarmee optimaal kon worden aangesloten op wat voor hen belangrijk was. Astrum College polste bij diverse bedrijven de interesse om hieraan mee te werken. “En met Zetacom klikte het”, zegt Nispeling, “het bedrijf wilde zelfs een samenwerkingsverband voor vijf jaar aangaan, dat gaf vertrouwen.”


"Zelf noemen wij dit de zachte kant van de ICT"

Zo kwam er dus het leslokaal, met alle zorgtechnologie waarmee medewerkers in de langdurige zorg te maken kunnen krijgen. Een opstelling die slaapkamers en een woonkamer in een zorginstelling symboliseert. Daarin kan worden geoefend met tablets, camera’s, telefoons, sensoren en detectiesystemen. 

Anouk Goverde, zorgconsultant bij Zetacom, vertelt: “Zo kunnen studenten leren wat slimme scenario’s zijn in de praktische toepassing van zorgtechnologie. Denk bijvoorbeeld aan het ‘slim’ maken van sensoren door ze op elkaar af te stemmen: als iemand uit bed stapt prima, naar de badkamer gaat ook prima, maar blijft hij vijftien minuten weg dan moet dit tot een alarm leiden. Hetzelfde geldt ten aanzien van leefcirkels: studenten in scenario’s laten bepalen wanneer wel en niet een signaalmelding nodig is als iemand zich buiten de afdeling of buiten het gebouw of terrein bevindt.”

Nispeling vult aan: “Astrum heeft dit heel mooi neergezet. Je hebt echt het idee in een zorgomgeving te stappen.” Dat is ook belangrijk, stelt Van Ginkel: “De technologie moet de zorg faciliteren, dus het moet herkenbaar een zorgomgeving blijven. We werken ook met een echt cliéntdossier. Het gaat immers niet om de sensoren, maar om wat die voor de cliënten voor waarde kunnen hebben.”