Het IT-netwerk als enabler voor innovatie

27 oktober 2023
Het IT-netwerk als enabler voor innovatie
Innovatie
Premium

Een aantrekkelijke werkgever zijn. Energie besparen. Minder afval produceren. Efficiënter werken. Meer werkplezier. Een betrouwbaar IT-netwerk gaat niet meer alleen om stabiele WiFi, maar is een voorwaarde voor het bieden van continuïteit van zorg. Dat is inmiddels ook bekend op bestuursniveau. En met de klimaatcrisis als grootste bedreiging van onze gezondheid, een Green Deal Duurzame Zorg die hard aan de deur klopt en jonge werknemers die roepen om verantwoord werkgeverschap, is een duurzame IT-strategie geen nice-to-have meer, maar een must. En dus: een agendapunt voor iedere raad van bestuur.

Alle data landt op het IT-netwerk. Het is een platform dat innovatie mogelijk maakt en inzicht biedt via data. “Weet wat je verbruikt, daar begint het mee”, aldus Liselotte van den Berg, Product Specialist Enterprise Networking bij Cisco. “Veel uitdagingen ontstaan door een gebrek aan data. Zorg dat je inzicht hebt, dan kan je gericht veranderen.” 

Van den Berg neemt ons mee in vijf stappen die een duurzame IT-strategie mogelijk maken:

Stap 1: bewustwording en strategie

Op het IT-netwerk komt alle data samen. Het is daarmee een essentieel onderdeel om kwaliteit van zorg te leveren én te blijven leveren. “De netwerken van nu kunnen daadwerkelijk een bijdrage leveren aan doelstellingen van zorgorganisaties, maar veel bestuurders zijn daar nog niet van op de hoogte”, aldus Van den Berg. “Het is van belang dat raden van bestuur zich laten informeren over de mogelijkheden van het moderne netwerk, niet alleen qua innovatie en cyber security maar zeker ook op het gebied van duurzaamheid.”

IT-afdelingen kunnen daarbij helpen, mits zij goed op de hoogte zijn, benadrukt Van den Berg. “Wij voeren steeds vaker gesprekken waarin we tijdens een dialoog - op basis van gedegen voorbereiding met de betreffende organisatie uiteraard - onze expertise delen in lijn met de wet- en regelgeving. Zo komen we tot op maat gemaakte duurzaamheidsoplossingen. We merken dat veel zorgorganisaties staan te kijken van de mogelijkheden die het netwerk biedt om tijd, geld en energie te besparen.”

Stap 2: in- en externe samenwerking

Een IT-duurzaamheidsstrategie gaat over de hele organisatie, dit kan niet alleen bij de IT-afdeling liggen. Samenwerking is essentieel om tot een organisatiebrede IT- en duurzaamheidsstrategie te komen. Medewerkers spelen daarbij ook een belangrijke rol, benadrukt Van den Berg. “Vaak hebben zij een vrij goed idee van waar er nog ruimte is voor verbetering, dus maak hen onderdeel van het team. De bottom-up aanpak is net zo belangrijk als de top-down benadering.”

Ook benadrukt Cisco het belang van investeren in kennis. Van den Berg: “Er wordt ontzettend veel gevraagd van de IT-teams van zorgorganisaties, het is bijna niet te doen om alle ontwikkelingen bij te houden. We zien dat zorgorganisaties - en IT-afdelingen in het bijzonder - vaak te maken hebben met minder personeel. Dit heeft ook impact op de aanwezige kennis. Wij zijn marktleider op het gebied van collaboration, networking en security. Naast ziekenhuizen en zorgorganisaties voeren we dagelijks gesprekken met de overheid en bedrijven in diverse sectoren. We beschikken over unieke expertise die we graag delen: zie ons dus als consultants.”

"Het IT-netwerk is dé enabler voor duurzame innovatie"

Maak gebruik van partners die je uitdagen en passen bij het profiel van je organisatie en jullie doelstellingen voor minimaal de komende vijf tot zeven jaar, vervolgt Van den Berg. “Wij zorgen vervolgens voor korte lijntjes met technologiepartners die een kritische rol spelen op het netwerk van jouw zorgorganisatie. Wat wij als een goede ontwikkeling zien, is dat zorgorganisaties steeds vaker met minder leveranciers werken. Het is veel overzichtelijker en efficiënter om met vijf vendoren samen te werken dan met vijftien.”

Stap 3: het gebruik van materialen minimaliseren

“Duurzame IT steunt op twee pijlers”, betoogt Van den Berg, “Het minimaliseren van het gebruik van materialen en het minimaliseren van je energieverbruik.” Als het gaat om het verbruik van materialen, spelen leveranciers een grote rol. “We streven ernaar om onze apparatuur te ontwerpen met een sterke nadruk op herbruikbaarheid, recyclebaarheid, modulariteit en een lange levensduur. Wij proberen niets toe te voegen omdat het er mooi uitziet, elk onderdeel moet een functie hebben. Wij nemen oude apparatuur het liefst weer in, zodat we het kunnen hergebruiken of - als hergebruik niet kan - recyclen. Producten die hiervoor in aanmerking komen, gaan bij ons het refresh-kanaal in, zodat we ze voor een lagere prijs weer in de markt terug kunnen zetten met behoud van service en garantie. Dat doen we wereldwijd. Dus: breng niet alles automatisch weg om te laten recyclen, soms is er nog een tweede leven mogelijk en dat is duurzamer dan alles naar een broker brengen.”

Stap 4: het energieverbruik minimaliseren

Besparing begint bij weten waar de lekken zitten. Van den Berg: “Wij doen samen met onze partners nulmetingen zodat je weet wat je verbruikt, waar de verspilling zit, waar er ruimte is voor verbetering. En dus wat je moet doen om te besparen en dat vervolgens ook aan te kunnen tonen.” 

Dit is relevant, want met steeds meer digitale processen, wordt de energiebelasting ook hoger. “Daarom kan het nuttig zijn om je mede te richten op energieoptimalisatie. We zien graag dat prestaties steeds hoger worden terwijl er minder energie voor nodig is”, zegt Van den Berg. “Maar ook dan geldt: je moet eerst weten waar er nog ruimte is voor verbetering. In de zorg is dat vaak nog onvoldoende bekend. In gesprekken die wij voeren met IT-afdelingen, vastgoeddirecties en zorgbesturen, kijken we op strategisch niveau mee naar waar de voordelen te behalen zijn en hoe. Zodat je kunt toewerken naar een gedegen strategisch beleid waarin je vastlegt wat je doelen op het gebied van circulaire IT en duurzaamheid zijn, welke middelen je daarvoor gaat inzetten en wanneer dat tot welke resultaten leidt.”

Gebouwen slim inrichten

Bij het inzetten van technologie om te verduurzamen, is al veel meer mogelijk dan veel zorgbestuurders weten. Zoals sensoren en camera’s om gebouwen slimmer in te richten. 

Van den Berg: “IT en AI-technologie maken het mogelijk om ruimtes intelligent te beheren. Wij kunnen met bijvoorbeeld Cisco Meraki en Cisco Spaces en onze ecosysteempartners helpen om slimme, duurzame ruimtes te creëren die de productiviteit en prestaties van de zorg helpen te verbeteren. Mede dankzij automatisering en daardoor beter beheer van functies - zoals verwarming, koeling en verlichting - neemt de efficiëntie toe, terwijl het energieverbruik en de bedrijfskosten afnemen. Maar denk ook aan Cisco Webex waarbij je virtueel naadloze, veilige telegezondheidservaringen aanbiedt, de samenwerking tussen verschillende gezondheidszorgsystemen vergemakkelijkt en toch de hoogste kwaliteit van zorg handhaaft.” 

Stap 5: bouwen aan een sterk, innovatief merk

Van den Berg: “Als het gaat om het IT-netwerk, ligt de prioriteit vaak bijna volledig bij beveiliging. Maar dan vergeet je innovatie. Wat kan je IT-netwerk nog meer? Hoe vertaal je de Green Deal naar IT en hoe laat je het netwerk voor je werken? Met het oog op het doel van organisaties, kan duurzaamheid en innovatie een krachtige combinatie zijn. In een krappe arbeidsmarkt zie je dat de nieuwe generatie medewerkers zich niet zomaar wil vastleggen voor langere tijd. Het is belangrijk dat ziekenhuizen en zorgorganisaties zich positioneren als aantrekkelijke werkgevers. De integratie van duurzaamheid en innovatie kan helpen bij het neerzetten van een sterk merk en het ontwikkelen van een omgeving die talent aantrekt. En dat is keihard nodig om op lange termijn goede zorg te kunnen blijven leveren.” 

Door innovation partner