1 op 5 zorgmedewerkers wil zonder ICT werken  

28 maart 2024
ICT
ICT
Nieuws

Ruim één op de vijf zorgprofessionals (22%) geeft aan dat ze bij voorkeur hun baan zonder ICT zouden willen doen. Dit blijkt uit onderzoek van ICT-dienstverlener Ictivity in samenwerking met Motivaction. Liefst 73% van de ondervraagde zorgmedewerkers vindt dat hun organisatie niet goed is aangepast aan de digitaliseringsgolf. Het onderzoek, dat antwoorden verzamelde van 559 zorgprofessionals actief in sectoren zoals GGZ, jeugd-, en thuiszorg, laat goed de kloof zien tussen de digitale mogelijkheden en de waardering daarvan in de praktijk.

Het rapport laat zien dat ruim één op de vijf zorgprofessionals (22%) bij voorkeur werkt zonder IT. Slechts 26% vindt dat de bestaande IT-systemen hun productiviteit verhoogt, terwijl 73% aangeeft dat digitalisering om een andere benadering van het werk vraagt. Er is in de praktijk dus een gapend gat tussen wat er in theorie mogelijk is met de digitale infrastructuur en hoe dat in de praktijk wordt beleefd. Een kwart van de medewerkers is zelfs van mening dat hun organisatie onvoldoende digitale competenties in huis heeft.

Weerstand tegen ICT

Het rapport bespreekt aan het begin de grote problemen in de zorg zoals personeelstekorten, werkdruk en de nasleep van de pandemie. Al die problemen maken het effectief gebruik van digitale tools en slimme ICT noodzakelijker. De gesignaleerde weerstand en het gebrek aan vertrouwen in digitale middelen bemoeilijken echter deze oplossingsrichting. Het is daarom nodig om de adoptie en het gebruik van ICT in de zorg beter te begeleiden. Digitalisering in de zorg roept kortom onder het personeel gemengde gevoelens op, terwijl het de oplossing kan zijn voor een aantal problemen. Het is daarom jammer dat veel zorgmedewerkers deze mogelijkheden momenteel niet zozeer als nuttig hulpmiddel zien, maar meer als een last ervaren.

Digitale werkplek beter benutten


De onderzoekers stellen ook vast dat medewerkers een gebrek aan digitaal leiderschap in hun zorgorganisatie ervaren. Slechts 13% van de ondervraagde zorgmedewerkers ziet bijvoorbeeld hun eigen organisatie als een voorloper op het gebied van IT. Naast de focus op ICT en digitalisering, heeft het onderzoek ook aandacht voor de passie en toewijding van zorgmedewerkers, die ondanks de gesignaleerde problematiek nog volop aanwezig zijn. Duidelijk is ook dat er een breed gedragen wens is om beter beloond te worden. Professionals willen hiernaast meer tijd aan hun cliënten en minder tijd aan administratie besteden.

Betere ICT-adoptie noodzakelijk

Het rapport concludeert tot slot dat er in de praktijk nog te veel ICT-mogelijkheden onbenut blijven om de werkomstandigheden en zorgkwaliteit te verbeteren. Wilbert van Beek, directeur van Ictivity vertelt: “Gezien de uitdagingen waar de zorg mee kampt, is het essentieel dat het werk anders en efficiënter wordt ingericht. Digitalisering biedt aanzienlijke mogelijkheden voor betere kwaliteit van de zorg en meer werkplezier, maar het is voor zorgmedewerkers soms enkel een last. Dat is jammer, want hier liggen enorme kansen."


"Het is belangrijk dat organisaties samen met medewerkers nagaan in welke processen verbeteringen mogelijk zijn en hoe je deze anders kunt inrichten op een manier die past bij hun werkwijze. Daarbij is continu voldoende aandacht voor IT-adoptie noodzakelijk, zodat medewerkers hun weg weten te vinden in de digitale werkplek. Met als uiteindelijk uitgangspunt dat medewerkers meer tijd overhouden voor zaken die er echt toe doen: namelijk de zorg voor cliënten.”