5 miljoen voor professionalisering en technologie in jeugdzorg

29 augustus 2023
jeugdwerk
Wetenschap
Nieuws

Een subsidie van 5 miljoen euro is toegekend aan het ‘Doing What Works for Children consortium’ onder leiding van lector jeugdzorg HvA en bijzonder hoogleraar UvA Leonieke Boendermaker en hoogleraar UvA Bram Orobio de Castro. Het geld is afkomstig van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en wordt ingezet om innovatieve methoden voor professionalisering en technologiegebruik in de jeugdzorg te ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een ontwerp-lab.

Met de 5 miljoen euro worden nieuwe benaderingen voor verdere professionalisering in de Nederlandse jeugdzorg onderzocht en ontwikkeld. Het consortium zal de komende zes jaar de kwaliteit van de jeugdzorg in Nederland onderzoeken en trachten te verbeteren door professionals meer kansen te bieden om zich verder te ontwikkelen in de praktijk.

Boendermaker vertelt op de website van de Universiteit van Amsterdam: "Ik ben verheugd over de toekenning van onze aanvraag en trots op ons brede consortium, waarin zowel praktijkorganisaties als kernpartners en co-financiers zijn betrokken, evenals vier andere jeugdzorgorganisaties die de aanvraag hebben gesteund en als samenwerkingspartners fungeren."

Leren op de werkvloer

Samenwerkende experts uit diverse onderwijsinstellingen, waaronder de HvA, HU, Saxion, NHL Stenden, UU, OU en RUN, gaan de komende zes jaar nauw samenwerken met ruim 20 partners zoals cliëntvertegenwoordigers, professionals en beleidsmakers. Samen zullen ze diverse projecten initiëren, waarbij de focus ligt op leren op de werkvloer. Een bijzonder onderdeel van het project omvat de oprichting van een ontwerp-lab, bestaande uit zowel een inhoudelijke als technische tak.

Jeugdzorg & ICT

De hedendaagse context van sociaal en jeugdzorg vereist van professionals dat ze omgaan met complexe processen waarin welzijn en ICT samenkomen. Deze ontwikkeling vraagt om nieuwe vaardigheden en benaderingen. Dit gaat niet alleen over afstandsbegeleiding van cliënten middels apps en video-oproepen, maar ook over virtuele, hybride en digitale leermogelijkheden. Het optuigen van een ontwerp-lab is daarom een belangrijk onderdeel van de plannen van het gehonoreerde consortium. Dit ontwerp-lab zal ruimte bieden voor innovatieve benaderingen, zoals oefenen met virtuele acteurs via computers of VR-brillen, gebruik van apps voor herinneringen, en zelfreflectie op opnames van sessies in een veilige online omgeving.

Boendermaker benadrukt het belang van deze technologische integratie: "We willen deze technologische leermethoden onderzoeken op hun effectiviteit en ze, indien succesvol, integreren in de praktijk van de jeugdzorg. Er is tot nu toe weinig aandacht besteed aan leren op de werkvloer in de jeugdzorg. We richten ons daarom op het creëren van een infrastructuur voor team- en organisatieniveau."

NWO & NWA

Het programma gaat van start met een inauguratieconferentie in november 2023 aan de Hogeschool van Amsterdam. Voor meer informatie over het project en de betrokken consortiumpartners kunnen geïnteresseerden terecht op www.hva.nl/jeugdzorg.

De subsidie is afkomstig van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), uitgevoerd door NWO in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het NWA-programma heeft tot doel kennis bij te dragen aan de maatschappij van de toekomst, met jaarlijkse financieringsrondes voor Onderzoek op Routes door Consortia (ORC). In deze ronde ontvangen 19 consortia financiering om te werken aan wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken. De samenwerking tussen professionals en technologie in de jeugdzorg blijkt een groeiende behoefte, waar dit initiatief op inspeelt en anticipeert.