AI-chatbot maakt Engelse ggz toegankelijker  

9 februari 2024
chatgpt
GGZ
Nieuws

In een tijdperk waarin de vraag naar geestelijke gezondheidszorg aanzienlijk toeneemt, onder meer door de nasleep van de covid-19 pandemie, wordt de toegankelijkheid tot psychologische hulp een steeds grotere uitdaging. Recent onderzoek, gepubliceerd in Nature Medicine, laat zien hoe Limbic Access, een AI-gestuurde zelfverwijzingschatbot binnen de Engelse NHS een grote stap voorwaarts biedt bij het aanpakken van deze uitdaging. Deze technologische vooruitgang heeft niet alleen geleid tot een verhoging van het aantal verwijzingen, maar ook tot een aanzienlijke verbetering in de diversiteit van deze verwijzingen.

De AI-chatbot van Limbic heeft zich, voordat het in Engeland op grotere schaal werd uitgerold, al eerder bewezen. Het innovatieve systeem ontving bijvoorbeeld al meerdere innovatieprijzen en het nieuwe onderzoek onderstreept opnieuw de potentie van de applicatie. Om te praten met de chatbot is in Engeland geen verwijzing van een arts nodig. Mensen kunnen namelijk direct toegang krijgen tot de bot via een website of app van de gezondheidsdienst. Vervolgens kunnen ze starten met een interactief proces met de chatbot waarbij hun behoeften in kaart worden gebracht.

Deze aanpak maakt geestelijke ondersteuning toegankelijker omdat ze niet eerst door het vaak tijdrovende proces van het verkrijgen van een verwijzing van een huisarts of een andere medische professional hoeven te gaan. Het stelt gebruikers in staat om op een laagdrempelige manier concrete stappen te zetten naar de hulp die ze nodig hebben.

Toegankelijkheid ggz vergroot

De Engelse studie laat een stijging van 15% van het aantal verwijzingen bij diensten die Limbic Access gebruikten, vergeleken met slechts een 6% toename bij controle diensten. Opvallend was de significante toename van verwijzingen uit minderheidsgroepen, waaronder een 179% groei onder niet-binaire individuen en aanzienlijke stijgingen bij  etnische minderheden. Deze resultaten illustreren de effectiviteit van deze AI-chatbot om barrières te overbruggen, die voorheen tijdige toegang tot geestelijke gezondheidszorg belemmerden.

Therapeut Adam Ottley-Porter licht op de website van de leverancier toe: "Limbic betekent dat ik me kan concentreren op hoe ik de cliënt het beste kan ondersteunen, zonder me te veel zorgen te maken over gemiste informatie. Het leidt tot een rijkere discussie met de patiënt over doelen en volgende stappen, in plaats van dat het gehaast voelt."

AI-chatbot is inclusieve tool

De recente Engelse studie onderstreept de essentiële rol van innovatieve technologieën, zoals de inzet van een AI-chatbot, voor het verbeteren van de toegankelijkheid, diversiteit en inclusie in de geestelijke gezondheidszorg. Door de drempel voor het zoeken naar hulp te verlagen én de efficiëntie van het verwijzingsproces te verhogen, laat de chatbot zien dat digitale hulpmiddelen behoorlijk wat potentieel hebben in de ggz.

De succesvolle implementatie van de genoemde chatbot in Engeland heeft ook de aandacht getrokken in Nederland, waar dan ook serieuze interesse is voor deze digitale psycholoog. In Nederland zijn trouwens ook al tal van andere digitale mogelijkheden die actief worden verkend. Denk onder meer aan het succes van  PsyQ Online, Youz Online en Indigo Online die 100% online behandelingen aanbieden, variërend voor volwassenen met depressieve stoornissen tot kinderen en jeugdigen met diverse behoeften. Er is internationaal sowieso een bredere ontwikkeling gaande in de richting van integratie van digitale tools in de geestelijke gezondheidszorg en Engeland is daarbij zoals de casus met de chatbot ook aantoont zeker één van de koplopers.