Amstelland zet in op Ziekenhuisverplaatste Zorg

12 februari 2024
passende zorg
Monitoring
Nieuws

Ziekenhuis Amstelland gaat vol inzetten op Ziekenhuisverplaatste Zorg ofwel: ‘De juiste zorg, op de juiste plek, dichtbij als het kan, in het ziekenhuis als het moet.’ Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om 45% van de zorg, die momenteel in ziekenhuizen wordt verleend, dichterbij huis en/of thuis bij de patiënt te organiseren. Ziekenhuis Amstelland onderzoekt die mogelijkheden en kijkt welke geschikt zijn. Om toekomstbestendig te worden, is het namelijk simpelweg gewoon nodig om ziekenhuiszorg waar mogelijk te verplaatsen naar thuis of locaties dichtbij huis.

Het principe van de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plek wordt in het IZA aangeduid met passende zorg. Het idee van Ziekenhuisverplaatste Zorg is sluit hier naadloos op aan. Het is weliswaar geen fraai woord, maar wel een term die duidelijk aangeeft waar het precies over gaat. Sven Alders (projectleider Ziekenhuisverplaatste Zorg) vertelt op de website van Ziekenhuis Amstelland: “Met deze werkwijze zijn we steeds beter en sneller in staat om behandelingen thuis of dichterbij huis te organiseren. De werkwijze is tot stand gekomen door gesprekken met andere ziekenhuizen, waarbij wij door succesvolle methodes zijn geïnspireerd en de vertaalslag hebben gemaakt naar Ziekenhuis Amstelland. Een efficiënte manier, waardoor wij niet zelf het wiel opnieuw hebben moeten uitvinden.”

Stijgende zorgkosten

Een aantal behandelingen die eerst nog in het ziekenhuis plaatsvonden, worden nu indien mogelijk dichterbij huis of thuis georganiseerd voor patiënten. Het is een belangrijke ontwikkeling die nodig is om de zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed te houden. In lijn met de ontwikkelingen in de zorg, loopt Ziekenhuis Amstelland namelijk tegen een aantal belangrijke uitdagingen aan voor de toekomst. Denk onder meer aan de toename van de zorgvraag, het tekort aan zorgpersoneel en de toenemende financiële druk. De zorgkosten blijven bijvoorbeeld stijgen met gemiddeld 2,8% per jaar tot 2060.

Ziekenhuisapotheek

Om een oplossing te vinden voor bovengenoemde uitdagingen, heeft Ziekenhuis Amstelland de doelstelling om de zorg anders en toekomstbestendig te organiseren. Hiervoor is het noodzakelijk om te kijken welke zorg vanuit het ziekenhuis verplaatst kan worden naar het huis van de patiënt of in ieder geval dichterbij. Ziekenhuis Amstelland levert nu al zorg aan huis, maar de noodzaak om dit uit te breiden wordt dus groter.  

Peer de Graaf, ziekenhuisapotheker van Amstelland vertelt: “De omstandigheden dwingen het ziekenhuis om te kijken of er andere mogelijkheden zijn om patiënten te kunnen behandelen. In het Ziekenhuis Amstelland zijn we al met een aantal behandelingen van geneesmiddelen begonnen. Voorbeelden van geneesmiddelen zijn onder andere antibiotica via infuus, infliximab (voor de behandeling van inflammatoire darmziekten), injecties bij ernstige darm- en huidaandoeningen en zoledroninezuur (voor de behandeling van botontkalking). We blijven steeds kijken of er andere behandelingen aan toegevoegd kunnen worden. Dat doen we met partnerorganisaties in de buurt.” 

Zorgtechnologie en Ziekenhuisverplaatsende Zorg  

Onderzoek laat zien dat het inmiddels mogelijk is om 45% van de zorg die momenteel in ziekenhuizen wordt gegeven thuis of op een locatie dichtbij huis kan worden gegeven. Bij een groot aantal ziekenhuizen in Nederland zien we hoe dat kan, onder meer door andere organisatiewijzen en de slimme inzet van zorgtechnologie. Zo krijgen inmiddels een aantal mensen hun chemokuur thuis en vindt nierdialyse steeds vaker op een speciale locatie vlakbij of zelfs, met een speciaal klein dialyseapparaat, thuis plaats. Ook op het gebied van thuismonitoring rond patiënten met chronische ziekten zoals COPD, hartfalen en diabetes kan er in de praktijk steeds meer. En zo zijn er nog tientallen ontwikkelingen, zoals de inzet van e-nurses bij eenvoudige letsels, die Ziekenhuisverplaatsende Zorg betere mogelijk maken.

Medisch specialist blijft verantwoordelijk

Ook bij Ziekenhuisverplaatste Zorg is en blijft de medisch specialist verantwoordelijk en staat de veiligheid van de patiënt voorop. De specialist bespreekt met de patiënten, volgens de principes van ‘samen beslissen’, of de zorg buiten het ziekenhuis kan plaatsvinden. Bekeken wordt of de te leveren zorg thuis georganiseerd kan worden waarbij de ziekenhuisapotheek de farmaceutische behandeling verzorgt. Tijdens het gesprek wordt bijvoorbeeld besproken of er altijd thuiszorg nodig is. Teven wordt bekeken of de patiënt of mantelzorger (een deel van) de behandelingen, na instructie en training, zelf kan uitvoeren. 

Naast het belang van de patiënten wordt ook de medewerkerstevredenheid in het oog gehouden. De eerste projecten bij andere ziekenhuizen laten volgens betrokkenen in ieder geval grote tevredenheid bij patiënten én zorgmedewerkers zien. De patiënttevredenheid en de medewerkerstevredenheid zijn onderdelen die tijdens het project Ziekenhuisverplaatste Zorg sowieso voortdurend zullen blijven worden. gemonitord.

Partnerorganisaties

Met behulp van een duidelijke projectstructuur en werkwijze, wordt beoordeeld of behandelingen geschikt zijn om buiten het ziekenhuis te organiseren. Dat gebeurt in de praktijk door de medisch specialisten in het ziekenhuis en partnerorganisaties in de buurt. De partnerorganisaties zijn een belangrijk onderdeel van het Ziekenhuisverplaatste Zorg project. Zij komen bij de patiënten thuis om de behandelingen te doen. Eén van de partnerorganisaties is Amstelring Wijkzorg, een wijkzorgorganisatie waar het ziekenhuis al langdurig samenwerkt. De komende tijd wil het ziekenhuis bijvoorbeeld samen met Amstelring Wijkzorg starten met enkele nieuwe behandelingen, zoals subcutane oncolytica in de behandeling van mensen met verschillende soorten kanker.