App helpt jongeren in strijd met overgewicht

28 januari 2019
Daadkracht-1
Samenwerking
Nieuws

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch), GGD Hart voor Brabant en IJsfontein hebben vorige week tijdens de e-healthweek een prijs gekregen voor hun concept Daadkracht! Het concept bestaat uit een app in combinatie met begeleiding door een jeugdverpleegkundige (GGD), die jongeren met overgewicht en obesitas optimaal hulp moet bieden op momenten van verleiding.

Het percentage jongeren tussen 13 en 15 jaar met overgewicht is te hoog, zowel in ’s-Hertogenbosch als landelijk. Daarom is samen met de jongeren en hun ouders gekeken wat zij nodig hebben om een gezond gewicht te bereiken. Met IJsfontein is dit doorontwikkeld tot het concept Daadkracht! waarin jongeren zelf de regie nemen en ouders en vrienden kunnen betrekken.

Eigen regie vergroot inzicht

Dit moet volgens de initiatiefnemers hun inzicht en wilskracht vergroten. Zo worden ze optimaal begeleid naar het bereiken van een gezonde levensstijl, aldus een persbericht. Het project wordt uitgevoerd in het kader van SBIR (Small Business Innovation Research) van het Ministerie van EZK, in de categorie Serious Games: Beter functioneren door betere keuzes. De prijs werd uitgereikt door Mona Keijzer, staatssecretaris van EZK.

Het initiatief is ontstaan uit de Bossche proeftuin ‘Ketenaanpak bij overgewicht bij kinderen’. Dit is een samenwerking van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en GGD Hart voor Brabant in Den Bosch. In het kader van het 30 dagen co-creatietraject zijn samen met jongeren ideeën ontwikkeld. Met IJsfontein is in het vervolgtraject het concept Daadkracht! bedacht. IJsfontein ontwikkelt interactieve media-concepten waarbij spelen gebruikt wordt als actieve en effectieve vorm van leren.

Aanpakken verleidingen

De jongere bekijkt met de jeugdverpleegkundige welke momenten voor hem of haar het moeilijkst zijn – bijvoorbeeld in de supermarkt, tijdens huiswerk maken of op momenten van eenzaamheid. De verleidingen worden dan met en kaartspel met locatie-, emotie- en personenkaarten inzichtelijk gemaakt. In de app kiest de jongere welke hulp hij het beste kan inzetten om de verleiding te weerstaan. Dat kan een spelletje zijn, video’s bekijken of bellen/praten met een vriend(in) of ouders.

De komende periode wordt het concept verder ontwikkeld, onder meer via sessies en interviews met jongeren en experts uit hun omgeving. Zo wordt het concept verder uitgewerkt in een prototype van de app, dat met de doelgroep wordt getest. De resultaten worden meegenomen in een mogelijk vervolgtraject waarin de app daadwerkelijk ontwikkeld wordt.

Website JBZ vernieuwd

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis maakt vorige week ook bekend de website te hebben vernieuwd. De nieuwe inrichting moet meer overzicht bieden en het vinden van informatie eenvoudiger maken. Er is volgens het JBZ specifiek gekeken naar de wensen van patiënten, zodat iedereen – ongeacht medische kennis of taalniveau – goed geïnformeerd wordt. Verschillende gebruikers van de website hebben geholpen bij het ontwikkelen van de nieuwe site. Ook een groep anderstalige bezoekers en een laaggeletterde hebben advies gegeven, aldus een nieuwsbericht.