Arnaud Kruizinga, CIO Amphia: 'Eerst de visie, dan de route'

26 september 2023
BREDAAmphia MolengrachtVerbouwing bestaande bouw in de kelder en het groen op het voorplein
Digitalisering
Nieuws

Najaar 2021 startte Arnaud Kruizinga als CIO bij het Amphia ziekenhuis te Breda. In eerste instantie als interim, maar al snel trad hij in dienst bij dit topklinische ziekenhuis. Nu, ruim anderhalf jaar later, bevragen we Arnaud voor ICT&health 6 naar zijn ervaringen en visie voor de toekomst van technologie in het Amphia. “In onze digitale strategie kijken we niet sec naar ICT, maar naar technologie in de brede zin.”

Kruizinga kijkt graag eerst naar de governance van een organisatie: hoe wil je ICT in een ziekenhuis besturen? Ziekenhuizen zijn grote complexe bedrijven, maar men is zich er hier vaak onvoldoende van bewust dat zij onderdeel van een hightech sector zijn.

Kruizinga: begin met visie

“Mijn stelling is dat je dit moet accepteren en bewust moet kiezen hoe je die complexe organisatie wilt besturen. Als je niet uitkijkt, schiet het namelijk alle kanten op. Er zijn zoveel belangen, je moet richting bepalen: wat moet nu en wat kan later? Dat is allemaal besturing, ik kijk er bedrijfseconomisch naar: begin met welke visie je met elkaar deelt, daarna welke route je samen wil gaan lopen.”

Kruizinga vindt het niet nodig om eerst te bepalen wie meebeslist over visie en route. "Dit kun je later aanscherpen. Binnen Amphia hebben we hierover gezegd: ‘Dit is een strategisch thema, we willen dit dus verankeren in de bestuursraad en hier een organisatie bij creëren die het bestuur kan voeden met wat te besluiten en hiernaast die besluiten kan uitvoeren middels voldoende executiekracht.’ Voor al die zaken leggen we verbindingen met alle geledingen van de gebruikersorganisatie.”

Digitale strategie

Vanuit de recent opgestelde digitale strategie van Amphia wordt deze aanpak ook toegepast, vervolgt de CIO. "Dit doen we in lijn met de kernwaarden van de Amphia-strategie ‘Samen, aandacht, deskundig en gedreven’. In de digitale strategie hebben we breder gekeken, niet sec naar ICT, maar naar technologie in brede zin. ICT en Medische Technologie groeien naar elkaar toe en binnen de context van onze hightech sector en het snel veranderende zorglandschap is het belangrijk om wendbaarheid te creëren.’

Om de besturing goed neer te zetten moet je volgens Kruizinga weten: ‘wie beslist waarover’. Hierin maakt Amphia onderscheid tussen ‘vernieuwing & innovatie’ enerzijds en ‘going concern’ anderzijds:

  • De besturing is gericht op vernieuwing & innovatie.
  • Bij going concern loopt de besluitvorming via de lijn en bijbehorend mandaat. Zolang ontwikkelingen binnen budget zijn, worden deze onder regie van de afdelingen uitgevoerd.

“Bij vernieuwing & innovatie gaat het er om welke bedrijfsprocessen en -beleid je wilt ondersteunen. Het technologieperspectief is niet leidend hierbij. Bijvoorbeeld: We willen meer mobiel werken als zorgverleners. Dit is een wijziging van bedrijfsprocessen, mogelijk gemaakt door technologie.”

Lees het hele artikel in ICT&health 6, die op 26 oktober verschijnt.