Belangstelling vanuit onderwijs, buitenland voor Dementiebril

20 februari 2018
ICTH-Man-VR-bank-scaled
VR
Nieuws

Een jaar na de introductie van de Dementiebril voor mantelzorgers blijkt dat er veel meer en bredere toepassingsmogelijkheden zijn. Er is belangstelling voor de combinatie van een VR-film plus e-learning vanuit zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en uit het buitenland.

Het Trimbos Instituut en Stichting Into D’mentia, ontwikkelaars van het concept, onderzoeken nu mogelijkheden om uitbreiding ervan te bekostigen, zoals via licentie-overeenkomsten. Verder wordt gekeken naar andere manieren om de VR-film bij gebruikers te updaten, zoals via een app. Dat stellen beide initiatiefnemers. De Dementiebril is ontwikkeld door het Trimbos-instituut en Stichting Into D’mentia, met behulp van een subsidie van Alzheimer Nederland en het PGGM Stimuleringsfonds. In november 2016 kwam de Dementiebril beschikbaar voor mantelzorgers. Deze virtual reality film over dementie met bijbehorende e-learning is bedoeld om mantelzorgers een concreet beeld te geven van wat dementie betekent. Zo kunnen zij zich beter verplaatsen in hun naaste en zich zekerder voelen in hun zorgtaak.

Verspreiding via zorgorganisaties

In eerste instantie was de Dementiebril direct gericht op mantelzorgers. Door de geografisch verspreide aanvragen was het echter financieel niet haalbaar om voor enkele gebruikers een begeleider/trainer op pad te sturen. Om de dementiebril duurzaam te exploiteren moeten groepen van minimaal 15 mensen bediend worden om de kosten van de begeleider te dekken. Persoonlijke begeleiding bij het bekijken van de bril is echter wel effectiever. Reden voor de initiatiefnemers om te kiezen voor een aanpak waarbij zorgorganisaties zelf VR-sets aanschaffen, eigen medewerkers door Into D’mentia laten trainen om vervolgens de begeleiding van de Dementiebril zelf op zich nemen en hiervoor licenties bij het Trimbos Instituut in te kopen. Om de verspreiding van nieuwe VR-films effectiever te maken, wordt nu de mogelijkheid onderzocht om de huidige film in een app te zetten en gelicenseerde partijen hier toegang tot te bieden. Dit moet problemen oplossen zoals het per organisatie handmatig verspreiden of updaten van een VR-film en om kopiëren en onbegeleid kijken tegen te gaan.

Aanpassing financieringsmodel nodig

Snelle technologische ontwikkelingen bij 360-graden camera’s en nieuwe VR-software maken het ook nodig om het financieringsmodel aan te passen, zo stelt het Trimbos. Gratis aanbieden zal dus niet meer in alle gevallen mogelijk zijn. ‘Om het bestaansrecht van deze toepassing verder te onderbouwen willen we het effect van de Dementiebril ook nog graag onderzoeken met behulp van een effectiviteitsstudie.’ Verder werd duidelijk dat er bredere toepassingsmogelijkheden zijn dan Nederland en mantelzorgers. Ook in Engeland, Amerika, Canada en Denemarken is er interesse om de Dementiebril in te zetten. Momenteel wordt bekeken hoe dit te realiseren is. Ook zijn er veel vragen vanuit onderwijsaanbieders en zorgaanbieders om de Dementiebril aan te bieden aan leerlingen en professionals. Als onderdeel van een project samen met een dementienetwerk in Nederland, het RPD, was het met subsidie vanuit het programma NPO/Memorabel van Zonmw, mogelijk dit jaar de e-learning ook toepasbaar te maken voor professionals, vrijwilligers en leerlingen en dit te testen binnen de cursus over dementie die het dementienetwerk in de regio Bergen op Zoom aanbiedt. ‘Op dit moment zijn er ROC’s, verpleeghuizen en Alzheimer belangengroeperingen die een licentieovereenkomst met ons hebben om de Dementiebril in te zetten.’