Boots verhoogt medicatieveiligheid met digitaal toediensysteem

29 mei 2019
apothecary and customer with tablet pc at pharmacy
Digitalisering
Nieuws

Boots apotheek gaat het proces van papieren toedienlijsten digitaliseren door de invoering van het elektronisch toedienregistratie systeem MediCheck. Boots apotheek, onderdeel van het internationaal actieve Boots-concern, heeft hiertoe een overeenkomst gesloten met Medicheck-leverancier UPLUS.

MediCheck is een digitaal platform dat het volledige toedienproces vastlegt voor alle zorgpartners in de medicatieketen, aldus UPLUS. Dat moet zowel meer medicatieveiligheid (voor de patiënt) als tijdwinst (voor de apotheker) opleveren. Het platform zorgt onder meer voor dubbele controle bij risicovolle medicatie en heeft een directe koppeling met de grootste apotheeksystemen.

Noodzaak medicatieveiligheid

Frank Verheijen, Director Retail en verantwoordelijk voor Boots Nederland, benadrukt de toenemende noodzaak om de medicatieveiligheid voor de klant verhogen. “Door de samenwerking met MediCheck hebben zorgorganisaties een live koppeling met onze apotheken, waardoor wijzigingen van medicatie direct zichtbaar zijn voor de zorgprofessional en er altijd een up-to-date medicatieoverzicht van de patiënt klaarstaat.”

Bij elk geneesmiddel wordt de foto en bijbehorende bijsluiter getoond en kan er een digitaal verzoek tot dubbele controle bij risicovolle medicatie verstuurd worden naar collega’s op afstand. Verder kan de apotheek met MediCheck de periodieke autorisatie van medicatie digitaal versturen naar de huisarts.

Boots apotheken schrapt de papieren toedienlijsten voor medicatie en gaat digitaal met het Medicheck-systeem. Foto: UPLUS.

Soepele implementatie

Boots apotheek verwacht met de invoering van het digitale systeem een stap te zetten ter verbetering van de farmaceutische expertise, zo stelt Kalman Petro, managing Director van Alliance Healthcare Netherlands - waar Boots Apotheek in Nederland onderdeel van is. “Doordat apothekersassistentes van MediCheck de trainingen in de apotheek verzorgen weet je zeker dat de implementaties soepel verlopen.”

Boots apotheek telt in Nederland ruim 60 apotheken en servicepunten. UPLUS eHealth Solutions levert oplossingen om de zorgketen te ondersteunen op farmaceutisch gebied voor zowel apotheek, als intramurale- en extramurale (thuis)zorginstellingen.

Digitalisering medicatievoorschrift

Verhogen van de medicatieveiligheid is één van de belangrijkste onderdelen van het programma Medicatie-overdracht, dat net zoals MedMij, VIPP en Registratie aan de Bron is voortgevloeid uit de vier outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg. Digitalisering en standaardisatie van definities en systemen staan hierbij centraal.

In dit kader hebben onlangs nog het CWZ (Nijmegen) en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch) het versturen van medicatievoorschriften gedigitaliseerd. Verder kunnen patiënten van steeds meer ziekenhuizen een overzicht van de aan hen verstrekte medicatie digitaal meekrijgen. Ook bij andere zorginstellingen en zorgverleners in de eerste lijn wordt hier aan gewerkt middels diverse digitaliseringsprogramma’s.